Sức khỏe doanh nghiệp
Cảng Phước An tiếp tục lỗ thêm 1,48 tỷ đồng trong quý I/2024
Duy Bắc - 16/04/2024 09:46
Dự án vẫn đang đầu tư, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP - sàn UPCoM) tiếp tục lỗ trong quý I/2024, nâng tổng lỗ luỹ kế 15,41 tỷ đồng.

Tiếp tục không ghi nhận doanh thu, quý I/2024, Cảng Phước An tiếp tục lỗ thêm 1,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,48 tỷ đồng. Trong đó, lỗ do không ghi nhận doanh thu trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,49 tỷ đồng.

Lý giải việc kinh doanh thua lỗ, Cảng Phước An cho biết do Công ty là doanh nghiệp dự án, hiện dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, kể từ quý II/2021 đến quý I/2024, Cảng Phước An liên tục duy trì kinh doanh thua lỗ, nâng tổng số quý lỗ liên tiếp lên tới 12.

Với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của Cảng Phước An đã lên tới 15,41 tỷ đồng, bằng 0,77% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng).

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội sang tháng 6/2024

Một điểm đáng lưu ý khác, Cảng Phước An thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6/2024, lý do được đưa ra để đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/tổ chức Đại hội chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Được biết, theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong đó, ngày kết thúc năm tài chính của Cảng Phước An là 31/12/2023.

Ngoài ra, về kế hoạch trong thời gian tới, Cảng Phước An lên kế hoạch tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng, lên 2.380 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Cảng Phước An lên kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 380 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động tối thiểu dự kiến 380 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần; và thanh toán các khoản nợ vay.

Tuy nhiên, trong Báo cáo thường niên năm 2023, Cảng Phước An cho biết đã tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, việc nộp hồ sơ mới để tiếp tục triển khai đợt chào bán sẽ được thực hiện lại sau khi Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình hoạt động.

Cảng Phước An lấy tiền đâu để trả cho Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa hơn 1.033,2 tỷ đồng?

Ngoài ra, trước đó, trong Báo cáo phân tích về CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP - sàn HoSE) của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), BVSC cho biết trong năm 2022, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chào bán thành công 39 triệu cổ phiếu, huy động 975 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đợt chào bán, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa sẽ dùng 860 tỷ đồng bổ sung vốn đối ứng đấu thầu dự án Khu công nghiệp Long Đức 3. Tuy nhiên, do không trúng thầu, nên ngày 18/10/2022, Công ty và Cảng Phước An đã hợp tác đầu tư qua hình thức kinh doanh quyền khai thác, quyền sử dụng đất và quyền sử dụng hạ tầng trong tương lai tại Khu công nghiệp Phước An.

Theo Cảng Phước An cho biết do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp, Cảng Phước An đã xin rút hồ sơ trình thẩm định và đang tiến hành điều chỉnh dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần theo phương án tách thành hai dự án độc lập.

Như vậy, rất khó cho Cảng Phước An có thể hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý của Khu công nghiệp Phước An trước tháng 10/2023. Do vậy, theo chia sẻ của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, đơn vị này sẽ nhận lại khoản tiền góp vốn đầu tư là 1.033,2 tỷ đồng và phần lợi nhuận 12%/năm cam kết từ Cảng Phước An trong năm 2024, tương ứng 186 tỷ đồng tiền lãi cho 18 tháng.

Chứng khoán BVSC nhận định: “Với tiến độ dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và được giao phần lớn đất, khoản tiền mà Cảng Phước An nhận từ CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với mục đích đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Phước án có thể đã được Cảng Phước An sử dụng trong quá trình đến bù.

Trên Báo cáo tài chính cuối quý II/2023 của Cảng Phước An, khoản tiền và tương đương tiền chỉ còn 96 tỷ đồng, tài sản lớn nhất của Cảng Phước An nằm trên chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.299 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.545 tỷ đồng và xây dựng cơ bản dở dang là 1.019 tỷ đồng.

Có thể nhận thấy cho tới hết quý II/2023, các dự án của Cảng Phước An vẫn chưa đủ điều kiện kinh doanh thì vẫn tiềm ẩn rủi ro việc hoàn trả vốn cho CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến”.

Tin liên quan
Tin khác