Sức khỏe doanh nghiệp
CC1 muốn phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ và chuyển sàn sang HoSE
Duy Bắc - 12/05/2024 08:33
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (mã CC1 - UPCoM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 24/5 bằng hình thức trực tuyến.

Chuyển sàn sang HoSE và nâng vốn điều lệ lên 5.907,4 tỷ đồng

Trong năm 2024, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đặt kế hoạch doanh thu 11.600 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 590 tỷ đồng, tăng 95% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, cổ tức dự kiến nâng từ 9% trong năm 2023 lên 12% trong năm 2024.

Được biết, trong năm 2023, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.611 tỷ đồng, bằng 52% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng, bằng 119% so với kế hoạch lãi 185 tỷ đồng.

Về các kế hoạch trọng tâm trong năm 2024, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 cho biết sẽ thực hiện chuyển sàn cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HoSE (dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2024); chủ động hoàn thành kế hoạch vốn để đáp ứng kịp thời và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mở rộng, phát triển đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh; tăng vốn điều lệ …

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9% (kế hoạch đầu năm chỉ 5%). Trong đó, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là hơn 32,2 triệu cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, liên quan tới tăng vốn, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 còn trình cổ đông kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong đó, số tiền huy động, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, qua đó tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững trong tương lai (bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh; đầu tư tài chính, máy móc thiết bị, công cụ xây dựng và nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu mới trong đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực và chất lượng xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí giá thành; và nâng cao khả năng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh).

Như vậy, nếu hoàn thành hai đợt tăng vốn là trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 sẽ tăng từ 3.585,1 tỷ đồng, lên 5.907,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 cũng trình cổ đông kế hoạch bán 337.800 cổ phiếu quỹ, mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ông Phan Hữu Duy Quốc tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Và nội dung cuối cùng, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thiện Tâm theo nguyện vọng cá nhân. Ngược lại, Công ty trình cổ đông bổ sung ông Phan Hữu Duy Quốc vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021 – 2026.

Ông Phan Hữu Duy Quốc được đề cử vào Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo tìm hiểu, ông Phan Hữu Duy Quốc sinh năm 1973, trình độ chuyên môn Tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng (Đại học Tokyo – Nhật Bản). Trong đó, ông Quốc đang là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico từ tháng 1/2023 đến nay; Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Greenpan Vietnam từ tháng 4/2022 đến nay; từ tháng 3/2021 đến tháng 1/2022 là Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD – sàn HoSE) …

Bên cạnh công việc tại các tổ chức tư nhân, ông Quốc còn đang giữ nhiều vai trò quan trọng như thành viên Tổ chuyên gia Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình; thành viên Ban cố vấn kỹ thuật cho Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM; thành viên tổ chuyên gia tư vấn cho tổ công tác xây dựng đề án phát triển Hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM; thành viên Hội đồng cố vấn Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TP.HCM của tỉnh Bình Dương; phụ trách Khoa học công nghệ - Văn phòng phía Nam của Tổng Hội xây dựng Việt Nam; và thành viên Hội đồng cố vấn về công tác đối ngoại và kiều bào, Uỷ ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu năm 2024, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 1.395,2 tỷ đồng, tăng 155,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế ghi nhận lãi 11,29 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tin liên quan
Tin khác