Đầu tư và cuộc sống
Chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi
ĐT - 10/05/2024 20:39
Những năm qua Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách về việc chăm sóc người cao tuổi, bao gồm các chính sách về BHYT, Bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe. Người cao tuổi cũng phát huy vai trò của mình trong xã hội...

Tin liên quan
Tin khác