Tài chính - Chứng khoán
Cho thành viên HĐQT vay, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC bị xử phạt
- 05/10/2022 13:46
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt 175 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC vì vi phạm quy định hạn chế cho vay.

Ngày 4/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 734/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 175.000.000 đồng (Mức trung bình của khung phạt từ 150.000.000 - 200.000.000 đồng) theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC bị phạt hành chính 175 triệu đồng vì cho Thành viên Hội đồng quản trị vay sai quy định.

Theo quyết định xử phạt, công ty đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cổ phần Chứng khoán DSC đã cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 01/02/2021).

Liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trước đó ngày 03/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (địa chỉ: Toà nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Báo cáo tài chính quý I/2020; BCTC soát xét bán niên năm 2020; BCTC quý III/2020, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I/2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý III, IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: BCTC quý II/2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý IV/2019, BCTC quý II/2020, BCTC quý I/2021; BCTC kiểm toán 2020).

Tin liên quan
Tin khác