Đầu tư và cuộc sống
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phải thiết thực phục vụ quần chúng nhân dân
ĐT - 21/06/2024 09:05
Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập đến toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản và sâu sắc về hoạt động báo chí. Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều nhất là đạo đức cách mạng của người làm báo...

Tin liên quan
Tin khác