Tài chính - Chứng khoán
Chứng khoán Bảo Việt, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mua lại trái phiếu trước hạn
Kim Ngân - 25/11/2022 13:47
Chứng khoán Bảo Việt mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu, còn giá trị trái phiếu mua lại của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là 81 tỷ đồng.

Thị trường ngày càng ghi nhận nhiều doanh nghiệp mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) công bố mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 22/12/2021. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng với tổng số phát hành 1 triệu trái phiếu. Giá mua bằng tổng khoản gốc của trái phiếu được mua lại cộng với bất kỳ khoản lãi nào chưa thanh toán tính trên tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn của các trái phiếu được mua lại, tính từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn trái phiếu.

Trước đó, Chứng khoán Bảo Việt có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, kế hoạch mới với doanh thu 925 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 166,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 21% và 41% so với mục tiêu ban đầu. Với kế hoạch này, doanh thu và lợi nhuận 2022 của BVSC dự kiến giảm lần lượt 20% và 10% so với kết quả năm trước.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) cũng công bố mua lại trước hạn 81 tỷ đồng trái phiếu. Việc mua lại được tiến hành vào ngày 30/12. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trái phiếu được mua lại có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026 và 2027. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của mỗi đợt phát hành là 10,5%/năm. Lãi suất tham chiếu áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của mỗi đợt phát hành là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 3%/năm (được điều chỉnh trong năm 2022).

Tài sản bảo đảm cho đợt phát hành là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của công ty. Được biết, trong năm 2019 - 2020, Vĩnh Sơn - Sông Hinh có phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư thuỷ điện Thượng Kom Tum. Tại thời điểm đó, công ty có cam kết mua lại số lượng trái phiếu trước hạn kể từ ngày phát hành theo kế hoạch cụ thể.

Tin liên quan
Tin khác