Tài chính - Chứng khoán
Địa ốc Sacom liên tục mua lại trái phiếu trước hạn
Duy Bắc - 06/11/2022 11:28
Mặc dù mới phát hành trái phiếu hơn 1 năm, nhưng CTCP Địa ốc Sacom (Samland - SLD) liên tục thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn

Mua lại 106,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mới phát hành năm 2021

Ngày 28/6/2021, Samland thực hiện phát hành 237,5 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 28/6/2023 với lãi suất lên tới 10,5%/năm. Trong đó, tài sản đảm bảo là quyền tài sản và giá trị hình thành từ việc đầu tư xây dựng dự án chung cư cao cấp kết hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng (Samland Riverside) tại số 147 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

SamLand liên tục mua lại trái phiếu trước hạn.

Tuy nhiên, quan sát từ ngày 15/8 đến ngày 1/11/2022, Samland đã thực hiện tới 14 đợt mua lại trái phiếu trước hạn, ước tính tổng giá trị mua lại là 63,5 tỷ đồng. Như vậy, tính tới ngày 1/11, Samland chỉ còn lại dư nợ 130,9 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 1 năm phát hành, Samland đã mua lại lũy kế 106,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, ước tính bằng 44,9% tổng nguồn phát hành.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, Samland bất ngờ thông qua kế hoạch mua lại toàn bộ lô trái phiếu phát hành ngày 28/6/2022.

Theo tìm hiểu, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu 237,5 tỷ đồng là dự án chậm triển khai kéo dài. Tính tới ngày 30/9/2022, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh Dự án chung cư Samland Riverside vẫn duy trì 126,99 tỷ đồng so với đầu năm 126,4 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của SAM Holdings (mã SAM), Công ty mẹ của Samland, nhiều cổ đông thắc mắc về tiến độ Dự án chung cư Samland Riverside. Ông Trần Việt Anh, Tổng giám đốc SAM Holdings chia sẻ: Dự án Samland Riverside đã đóng hầm, do 3 năm qua thủ tục hành chính liên quan tới dự án công, liên quan tới định giá và đấu giá, nhiều dự án bất động sản liên quan tới đất công ở TP.HCM bị dừng lại, Công ty đang tìm giải pháp tháo gỡ.

Ông Việt Anh cho biết, về cơ bản dự án có khả năng hoàn thành và có thể triển khai trong năm 2022.

9 tháng đầu năm lỗ 41,43 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế 11,97 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Samland ghi nhận doanh thu đạt 2,43 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,08 tỷ đồng so với cùng kỳ 0,76 triệu đồng, tức tăng khoảng 1,08 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 71,1% về chỉ còn 18,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 74,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,3 tỷ đồng về 0,44 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 5,69 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 0,02 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 87,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,44 tỷ đồng lên 3,09 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận âm 1,62 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận không đáng kể, tức giảm 1,62 tỷ đồng so với cùng kỳ; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, chi phí tài chính âm trong quý III chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán là 16,7 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Ngoài ra, Công ty cũng ghi nhận lỗ 10,65 tỷ đồng đầu tư chứng khoán so với cùng kỳ không ghi nhận.

Xóa toàn bộ lợi nhuận lũy kế từ trước tới nay

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5,22 tỷ đồng, giảm 56,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 41,43 tỷ đồng, giảm 42,1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân lỗ trong 9 tháng đầu năm chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,95 tỷ đồng, công ty bất ngờ ghi nhận chi phí tài chính tăng đột biến lên 24,69 tỷ đồng và các nguyên nhân khác.

Với việc ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, tính tới 30/9/2022, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đã chuyển từ dương 29,4 tỷ đồng sang âm 11,97 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã xóa toàn bộ lợi nhuận lũy kế từ trước tới nay và bắt đầu ghi âm.

Được biết, trong năm 2022, Samland đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 635% lên 43,85 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, Công ty cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Tăng tiền bắt đáy cổ phiếu dẫn tới phải trích lập 14,3 tỷ đồng

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Samland giảm 1,2% so với đầu năm về 1.251,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 621,8 tỷ đồng, chiếm 49,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 451,4 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 122,1 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 18,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 27,7 tỷ đồng về 122,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 56,4 tỷ đồng về 451,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 14,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 80,6 tỷ đồng lên 621,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Samland đã tăng giá trị gốc đầu tư chứng khoán từ 62,9 tỷ đồng lên 84,2 tỷ đồng, tức tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán thêm 21,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là 14,3 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 17% tổng danh mục đầu tư cổ phiếu.

Ngoài ra, chi phí sản xuất dở dang tăng trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ dự án Khu dân cư Nhơn Trạch. Trong khi đó, dự án chung cư Samland Riverside tiếp tục ghi nhận 126,99 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm.

Xét về nợ vay, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 33,7 tỷ đồng lên 415,4 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng thêm 384,6 tỷ đồng lên 415,4 tỷ đồng và vay dài hạn giảm 350,9 tỷ đồng về 0 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác