Tài chính - Chứng khoán
Chứng khoán Tân Việt bầu tổng giám đốc mới
Tùng Linh - 07/10/2022 19:00
Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Tân Việt ( TVSI) vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Tiến Thành từ ngày 07/10/2022.

Ông Nguyễn Việt Cường thực hiện, chỉ đạo các bộ phận/cá nhân có liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại UBCKNN và các cơ quan quản lý khác theo quy định. Trong thời gian chờ đợi được cấp giấy phép, ông Nguyễn Việt Cường được ký toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền người đại diện theo pháp luật.

TVSI thành lập năm 2006, là công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính cho khách hàng giao dịch chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Công ty có quy mô vốn điều lệ 2.639 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021, công ty chứng khoán này có 92 cổ đông. Trong đó, 10 cổ đông lớn sở hữu  91,54% vốn.

Ông Nguyễn Tiến Thành chỉ sở hữu 3,31% vốn và không phải cổ đông lớn của công ty. Tuy nhiên, ông Thành đã có thời gian gắn bó dài tại đây. Ông Thành làm việc tại TVSI từ năm 2007 với vị trí Giám đốc dịch vụ chứng khoán, sau đó làm phó tổng giám đốc Chi nhánh TP.HCM. Ông đã đảm nhận vị trí CEO của TVSI từ năm 2016 và tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT năm 2019. Ông Thành còn đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Ông Nguyễn Việt Cường cũng đã có thời gian dài làm việc tại TVSI. Hiện ông Cường sở hữu 0,41% vốn điều lệ công ty chứng khoán này. 

Tin liên quan
Tin khác