Một huyện tại Hải Phòng sẽ lên thành phố, liệu “sốt đất” có diễn ra?
Với các thông tin tích cực về mặt quy hoạch, huyện Thủy Nguyên đang là điểm đến của nhiều dự án lớn. Dẫu vậy, giá đất tại đây lại không ghi nhận những đợt tăng giá đột biến.