Sức khỏe doanh nghiệp
CIC Group kiện toàn nhân sự trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Duy Bắc - 06/05/2024 11:56
Thống nhất giữa Ban điều hành hiện tại và nhóm cổ đông lớn, CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã CKG – sàn HoSE) chuẩn bị thay đổi nhân sự cấp cao.

Bốn thành viên HĐQT và một thành viên Ban kiểm soát nộp đơn từ nhiệm

Ngày 4/5/2024, CIC Group cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bốn người gồm bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Nguyễn Thanh Lâm (thành viên độc lập) và ông Hà Duy Nghiêm (thành viên độc lập).

Ngoài ra, cũng trong ngày 4/5, bà Nguyễn Bích Nghĩa cũng nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó, lý do từ nhiệm của bốn thành viên HĐQT và một thành viên Ban kiểm soát là vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí.

Được biết, tính tới 31/12/2023, danh sách thành viên HĐQT của CIC Group gồm 9 người bao gồm Chủ tịch Trần Thọ Thắng, ông Quảng Trọng Sang, bà Phạm Thị Như Phượng (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, ông Lê Trọng Tú, ông Hà Duy Nghiêm, ông Lê Trọng Ngọc, ông Nguyễn Thanh Lâm và ông Nguyễn Đức Hùng.

Đối với danh sách Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2023 cũng gồm 3 người gồm ông Hà Minh Tuân (Trưởng ban), bà Nguyễn Bích Nghĩa và bà Mã Hồng Phương.

Ban lãnh đạo CIC Group chia sẻ việc công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát là nằm trong lộ trình kiện toàn Ban lãnh đạo chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT và ban kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới vào ngày 1/6/2024. Trong đó, Công ty dự kiến sẽ có thêm nhân sự tham gia của nhóm cổ đông lớn.

Được biết, trong năm 2023, CIC Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhưng chưa thông qua được chỉ tiêu và nội dung xin ý kiến Đại hội.

Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo CIC Group: “Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban lãnh đạo hiện tại và nhóm cổ đông lớn đã ngồi lại làm việc với nhau và với cùng mục tiêu dài hạn là đưa CIC Group tiếp tục đà tăng trưởng dài hạn, vì vậy hai bên đã thống nhất việc bầu bổ sung thêm người của nhóm cổ đông lớn vào Công ty để hỗ trợ thêm kinh nghiệm điều hành với Ban lãnh đạo hiện tại”.

Hiện tại, CIC Group vẫn chưa công bố chi tiết danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Tuy nhiên, theo kế hoạch tổ chức Đại hội ngày 1/6 tới đây, vì vậy danh sách ứng viên mới dự kiến sẽ sớm được hé lộ.

Lãi tăng nhẹ trong quý đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 281,04 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 26,46 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện trong quý I/2023.

Trong năm 2024, CIC Group lên kế hoạch doanh thu 1.220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 142 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, CIC Group đã hoàn thành 18,6% so với kế hoạch lãi 142 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên cạnh lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, xét về dòng tiền, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của CIC Group tiếp tục dương thêm 79,08 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 53,73 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của CIC Group giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 25,15 tỷ đồng, về 4.713,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.956,3 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 773,6 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 459,5 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Được biết, trong Báo cáo thường niên năm 2023 công bố tháng 4/2024, CIC Group cho biết đang quản lý và vận hành 10 dự án bất động sản, phân bổ tại Kiên Giang, Phú Quốc với quỹ đất lớn hơn 160 ha, bao gồm nhiều dự án tiêu biểu như Khu đô thị lấn biển Tây Bắc TP. Rạch Giá (99,4ha), Khu dân cư Nam An Hoà (giai đoạn 1) với diện tích 14,52 ha và các dự án khác.

Tin liên quan
Tin khác