Đầu tư Phát triển bền vững
Cờ Đỏ phát triển nông nghiệp chất lượng và bền vững
Huỳnh Tự - 15/05/2022 09:01
Mục tiêu của huyện Cờ Đỏ là phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng bền vững, trong đó, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất cho năng suất và chất lượng cao.
Hạ tầng trung tâm huyện Cờ Đỏ ngày một hoàn thiện

Với lợi thế có đường giao thông thủy bộ thuận tiện như các tỉnh lộ 921, 922 nối liền trung tâm huyện với quận Ô Môn và quận Thốt Nốt; tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn đi qua trung tâm huyện nối liền Quốc lộ 80 với thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, Hậu Giang), tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thương, đi lại, vận chuyển hàng hóa nhanh giữa địa phương với tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang.

Đặc biệt, kênh Đứng và kênh xáng Thốt Nốt là hai tuyến giao thông thủy quan trọng, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các loại hình thương mại, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng ngàn lao động, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo quy hoạch, trung tâm huyện Cờ Đỏ được phát triển theo hướng trở thành trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của huyện và vùng phía Tây TP. Cần Thơ. Nhiều dự án, công trình đã và đang triển khai, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy giao thương, kết nối giao thông; nâng cao hiệu quả thoát nước, chống ngập úng, cải thiện mỹ quan môi trường đô thị; cải thiện công tác thu gom rác thải và năng lực vận chuyển, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cờ Đỏ phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư xã hội trong năm nay đạt 4.000 tỷ đồng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt từ 95% trở lên, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 185 triệu đồng/ha trở lên và diện tích cánh đồng lớn có bao tiêu là 32.500 ha, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 triệu đồng/năm và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%...

Trong năm 2021, tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng Cờ Đỏ đã thực hiện các công trình và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được hơn 145,69 tỷ đồng, đạt 96,34% kế hoạch vốn giao (vượt 1,34%). Nhiều công trình đã đưa vào sử dụng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan, đơn vị…

Mục tiêu của Cờ Đỏ là phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn theo hướng tập trung, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mớí theo hướng nâng cao, nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử địa phương và đời sống vật chất tinh thần của người dân. Để đạt được các mục tiêu đó, Cờ Đỏ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản dưới đây.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1275/KH-UBND của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn của huyện giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, vận động liên kết sản xuất đồng bộ và thực hiện bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới cho nông dân để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, giảm chi phí đầu vào, nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn cho người nông dân.

Đẩy nhanh tiến độ lập Đề án Xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời tập trung xây dựng hoàn thiện mới 5 hợp tác xã. Đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hoàn thành đánh giá 4 sản phẩm OCOP cấp huyện, tập trung xây dựng 2 xã Thới Xuân và Thới Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị.

Tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế vùng chuyên canh nông nghiệp của huyện. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kêu gọi nhà đầu tư, doanh nghiệp liên kết ngành, liên kết các vùng nguyên liệu của Thành phố và của vùng để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, Cờ Đỏ tập trung thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, xúc tiến nhanh các thủ tục theo quy định và những dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư của huyện, nhất là tập công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án trọng điểm, như cầu Cờ Đỏ, Khu dân cư nông thôn mới Trung Thạnh, Trạm y tế xã Trung An, đường điện 500 KV, Mũi tàu đường tỉnh 922...

Tin liên quan
Tin khác