Tài chính - Chứng khoán
Cổ đông chiến lược tránh góp vốn trực tiếp vào Thép Pomina
Duy Bắc - 21/02/2024 09:10
CTCP Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 1/3 tại TP. HCM.

Nhằm mục đích đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất, đồng thời lành mạnh hoá cơ cấu tài chính, Thép Pomina thông qua tái cấu trúc bằng cách thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ.

Trong đó, Thép Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị và nhà đầu tư chiến lược góp vốn bằng tiền mặt.

Thép Pomina cho biết thêm sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động.

Thực tế, với việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, nhóm cổ đông chiến lược chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina.

Được biết, Thép Pomina đang gặp nhiều vấn đề đáng lưu ý từ lỗ luỹ kế, sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản dài hạn …

Trước đó, trong tháng 1/2024, Hội đồng quản trị Thép Pomina thông qua nghị quyết tạm dừng triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei (Nhật Bản). Lý do chi tiết của quyết định này không được Hội đồng quản trị Thép Pomina công bố.

Kế hoạch chào bán đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào giữa tháng 7/2023. Ban đầu, công ty dự kiến phát hành hơn 70,17 triệu cổ phiếu cho Nansei Steel với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu để huy động gần 702 tỷ đồng. Mục đích huy động là tăng vốn chủ sở hữu, bổ sung vốn lưu động, chuẩn bị tài chính triển khai kế hoạch tái khởi động lò cao vào năm 2024. Đợt phát hành riêng lẻ dự kiến chia làm hai đợt. Đợt 1 phát hành khoảng 10,6 triệu cổ phiếu trong tháng 8/2023 và đợt 2 phát hành số còn lại trong tháng 9/2024.

Tuy nhiên, giữa tháng 9/2023, Thép Pomina lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lùi thời gian bắt đầu đợt chào bán riêng lẻ vào quý III/2023. Lý do cho việc kéo dài thời gian chào bán hơn kế hoạch ban đầu, Công ty Thép Pomina cho biết do thời gian chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành vượt ngoài dự kiến. Khi đó, công ty cũng thông tin cụ thể về kế hoạch sử dụng số tiền thu được. Theo đó, công ty dự kiến dành 500 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và gần 202 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Thép Pomina tăng lên 3.498 tỷ đồng. Nhà đầu tư chiến lược Nansei Steel sở hữu 20% vốn điều lệ.

Pomina tiếp tục lỗ thêm 959,7 tỷ đồng trong năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 333,28 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 312,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 459,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận dương 22,17 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 241,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 263,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 71,7%, tương ứng giảm 21,72 tỷ đồng, về 8,59 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 2,6%, tương ứng giảm 4,8 tỷ đồng, về 180 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 47,2%, tương ứng giảm 14,22 tỷ đồng, về 15,92 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 148,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 35,3 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 113,1 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023, lợi nhuận gộp chỉ tạo ra 22,17 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới hơn 180 tỷ đồng, đồng thời hoạt động khác lỗ hơn 148 tỷ đồng, đây là hai nguyên nhân chính dẫn tới lỗ trong quý IV.

Lý giải lợi nhuận tiếp tục lỗ trong quý IV, Thép Pomina cho biết, Nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Công ty đang tái cấu trúc lại và đã tìm được nhà đầu tư mới, mọi thủ tục đang chờ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông dự kiến tiến hành 15/3/2024, sau khi đại hội cổ đông, Công ty sẽ đưa nhà máy thép Pomina 3 vào hoạt động trở lại, dự kiến đầu quý II/2024.

Ngoài ra, Thép Pomina còn cho biết tình hình bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn trong kỳ.

Luỹ kế trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281,2 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 959,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.166,9 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2023 đã vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.270,96 tỷ đồng, bằng 45,4% vốn chủ sở hữu.

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ năm thứ 2 liên tiếp, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Thép Pomina còn ghi nhận âm 331,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 15,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 8,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 127,1 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 5,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 627,3 tỷ đồng, về 10.404,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.808 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.603,2 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.446,2 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,83 tỷ đồng, lên 6.312,47 tỷ đồng và bằng 395,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 6.218,64 tỷ đồng, bằng 238,1% vốn chủ sở).

Điểm đáng lưu, tính tới 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 7.963,6 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn ghi nhận 3.099,3 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 4.864,3 tỷ đồng, hay có thể hiểu Công ty đang sử dụng 4.864,3 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn với kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

Tin liên quan
Tin khác