Sức khỏe doanh nghiệp
Cổ đông lớn nhất muốn bán toàn bộ quyền mua trái phiếu chuyển đổi của CII
Duy Bắc - 11/12/2023 08:33
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) muốn huy động 2.840,2 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhưng cổ đông lớn nhất không muốn thực hiện quyền mua.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (viết tắt: HFIC) thông qua kế hoạch bán toàn bộ 24.049.215 quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HoSE), giá chuyển nhượng dự kiến 70,9 tỷ đồng, hình thức bán đấu giá công khai và/hoặc thoả thuận trực tiếp, và sẽ giao dịch từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2023.

Như vậy, ước tính một quyền được HFIC mang ra bán với giá khoảng 2.948 đồng.

Nếu giao dịch thành công, HFIC vẫn còn sở hữu 7,55% vốn điều lệ tại Công ty CII và tiếp tục là cổ đông lớn duy nhất tại Công ty CII.

Được biết, từ ngày 26/10 đến 28/12/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang thực hiện nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 10 năm; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền; huy động 2.840,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sử dụng 1.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ; đầu tư 1.640,2 tỷ đồng vào trái phiếu do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

CII muốn điều chỉnh kế hoạch huy động 1.977,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 25/12, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trong đó, nội dung trình cổ đông dự kiến thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành của trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2023 và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, ngày 24/5, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Trong đó, số tiền thu được, Công ty sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng); và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số vốn góp và/hoặc đầu tư tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Công ty cho biết sẽ linh hoạt sử dụng nguồn vốn phân bổ vào 3 mục đích nói trên và chưa công bố chi tiết kế hoạch sử dụng vốn cụ thể.

Hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 732,07 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96,23 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,1%, lên 36,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,48 tỷ đồng, về 265,73 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52,5%, tương ứng tăng thêm 93,19 tỷ đồng, lên 270,62 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 48,86 tỷ đồng, lên 371,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, tương ứng giảm 25,53 tỷ đồng, về 81,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính tăng mạnh, đồng thời tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lý giải lợi nhuận tăng, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,1 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận khoảng 242 tỷ đồng (cộng ngược lại chi phí lợi thế thương mại phân bổ), Công ty đã hoàn thành khoảng 52% so với kế hoạch năm.

Tin liên quan
Tin khác