Tài chính - Chứng khoán
Con gái Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai
Duy Bắc - 15/04/2024 09:57
Vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu, con gái Chủ tịch Đoàn Nguyễn Đức đã quay lại đăng ký mua vào lượng cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HoSE) vừa bán ra.

Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu từ 9 triệu cổ phiếu (0,97% vốn điều lệ), lên 11 triệu cổ phiếu (1,19% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/4 đến ngày 18/5.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4 là 13.400 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Đoàn Hoàng Anh sẽ bỏ ra số tiền khoảng 26,8 tỷ đồng để mua thêm 2 triệu cổ phiếu.

Trước đó, ngày 19/1/2024, bà Đoàn Hoàng Anh mua thêm 1 triệu cổ phiếu HAG để nâng sở hữu từ 1,08%, lên 1,19% vốn điều lệ (phiên giao dịch cổ phiếu đóng cửa ngày 19/1 là 13.700 đồng).

Ngược lại, ngày 15/2/2024, bà Đoàn Hoàng Anh bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG để giảm sở hữu từ 11 triệu cổ phiếu (1,19% vốn điều lệ), xuống 9 triệu cổ phiếu (0,97% vốn điều lệ). Trong đó, giá cổ phiếu phiên ngày 15/2 là 13.450 đồng/cổ phiếu.

Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023, Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết thúc năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 6.442,4 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 1.663,97 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23%, về còn 20,1%.

Điểm đáng lưu ý, việc ghi nhận lãi trong năm 2023 chủ yếu do chi phí tài chính giảm tới 1.864,53 tỷ đồng, về âm 215,43 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh do chi phí lãi vay được miễn giảm tới 1.424,7 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận), đây là khoản miễn lãi và gốc vay của Công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Mặc dù có lãi trong năm 2023 nhưng tại thời điểm 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 1.669,17 tỷ đồng, bằng gần 18% vốn điều lệ.

Ngoài ra, dù có lãi tăng trong năm 2023 nhưng đơn vị kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vẫn có vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.

Kiểm toán viên nhấn mạnh tính tới 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 1.669,2 tỷ đồng và cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941,9 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023 của Hoàng Anh Gia Lai.

Phản hồi về nghi ngờ của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán được một số khoản vay lâu năm, đồng thời được miễn giảm lãi phải trả với giá trị lớn. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Nguồn tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm bớt áp lực tài chính khi được dùng để thanh toán một số khoản vay, trái phiếu; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, vào ngày 4/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với tổng hạn mức tài trợ là 5.000 tỷ đồng, nhằm đầu tư cho mảng nông nghiệp xanh. Tiền giải ngân sẽ được sử dụng để đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực của  Hoàng Anh Gia Lai bao gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Với những lý do trên, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong các kỳ kế toán tiếp theo.

Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Một điểm đáng lưu ý khác, Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai quyết nghị thông qua việc gia hạn và xác định thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 10/05/2024, thay vì trong tháng 4 như thông báo trước đó.

Lý do gia hạn là Hoàng Anh Gia Lai cần thêm thời gian để hoạch định chiến lược theo tình hình mới và lập kế hoạch phù hợp cho năm 2024.

Trong Đại hội sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến công bố nội dung Đại hội gồm Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và năm 2024 …

Tin liên quan
Tin khác