Sức khỏe doanh nghiệp
Còn lỗ luỹ kế 1.669,17 tỷ đồng, HoSE tiếp tục xử phạt cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai
Duy Bắc - 30/03/2024 09:12
Ngày 29/3/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo tiếp tục xử phạt CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HoSE).

HoSE đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo quyết định ngày 7/10/2022.

Lý do được đưa ra, tính tới 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế luỹ kế của Hoàng Anh Gia Lai là âm tới 1.669,17 tỷ đồng, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết vào giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cũng liên quan tới Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã nêu ra vấn đề nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai.

Kiểm toán viên nhấn mạnh tính tới 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế hơn 1.669,2 tỷ đồng và cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của  Hoàng Anh Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 941,9 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty  Hoàng Anh Gia Lai”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023 của  Hoàng Anh Gia Lai.

Phản hồi về nghi ngờ của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán được một số khoản vay lâu năm, đồng thời được miễn giảm lãi phải trả với giá trị lớn. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Nguồn tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm bớt áp lực tài chính khi được dùng để thanh toán một số khoản vay, trái phiếu; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, vào ngày 4/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) với tổng hạn mức tài trợ là 5.000 tỷ đồng, nhằm đầu tư cho mảng nông nghiệp xanh. Tiền giải ngân sẽ được sử dụng để đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai bao gồm chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Với những lý do trên, Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong các kỳ kế toán tiếp theo.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 6.442,4 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 1.663,97 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23%, về còn 20,1%.

Mặc dù có lãi trong năm 2023 nhưng tại thời điểm 31/12/2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ luỹ kế 1.669,17 tỷ đồng, bằng gần 18% vốn điều lệ.

Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Một điểm đáng lưu ý khác, Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai quyết nghị thông qua việc gia hạn và xác định thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 10/05/2024, thay vì trong tháng 4 như thông báo trước đó.

Lý do gia hạn là Hoàng Anh Gia Lai cần thêm thời gian để hoạch định chiến lược theo tình hình mới và lập kế hoạch phù hợp cho năm 2024.

Trong Đại hội sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến công bố nội dung Đại hội gồm Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và năm 2024 …

Doanh thu Hoàng Anh Gia Lai đi ngang trong 2 tháng đầu năm 2024

Về kết quả kinh doanh, trong 2 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận tổng doanh thu 1.043 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ngành cây ăn trái ghi nhận 630 tỷ đồng, chiếm 60,4% tổng doanh thu; doanh thu ngành chăn nuôi ghi nhận 201 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng doanh thu; và ngành phụ trợ ghi nhận doanh thu 212 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng doanh thu.

Ngoài ra, nếu xét về sản lượng tiêu thụ theo ngành, trong 2 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đối với ngành cây ăn trái đã tiêu thụ 74.459 tấn và đối với ngành chăn nuôi đã tiêu thụ 40.288 con heo thịt.

Công ty cho biết thêm doanh thu cây ăn trái (chuối) tăng trong 2 tháng đầu năm 2024 do Công ty mở rộng diện tích khai thác, nên sản lượng chuối xuất bán cao hơn, đem lại doanh thu vượt 55% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với ngành chăn nuôi, do giá tiêu thụ trên thị trường năm 2023 duy trì ở mức thấp, nên Công ty hạn chế không tăng đàn, dẫn đến doanh thu 2 tháng đầu năm 2024 không đạt kỳ vọng.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và quý IV khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Trong đó, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8-9/2024 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 đến tháng 12/2024.

Tin liên quan
Tin khác