Thông tin doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile thông báo mời thầu
P.V - 30/01/2023 09:24
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào thầu nội dung như sau:
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1) Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

2) Tên gói thầu: Tháo dỡ MTSO Chùa Bộc (tháo dỡ thiết bị, trạm phát sóng)

3) Nguồn vốn: Vốn hoạt động của Công ty CP Viễn thông di động Vietnamobile

4)  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu mở rộng

5) Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 sáng ngày 31/01/2023 tới 09h00 sáng ngày 17/02/2023

6) Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu vui lòng gửi bản scan giấy giới thiệu đến hòm mail thanh.dt@vietnamobile.com.vn ; bản scan hồ sơ mời thầu sẽ được gửi sau đó.

7) Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí

8) Địa chỉ nhận Hồ sơ tham dự thầu:

9) Thời điểm đóng thầu: 09h00 sáng ngày 17/02/2023

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.

Tin liên quan
Tin khác