Điểm nóng
Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt 210 triệu đồng
Huệ Nguyễn - 19/10/2022 11:38
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 14/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 759/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments không báo cáo UBCKNN đối với Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020).

Eastspring Investments bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 210 triệu đồng.

UBCKNN cũng phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch).

Eastspring Investments (thuộc Prudential plc) thành lập vào tháng 5/2005 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam. Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) hoạt động theo mô hình quỹ mở, do Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) giám sát.

Tính đến ngày 30/9, khoảng 49,8% tài sản của ENF được phân bổ vào cổ phiếu niêm yết, 5% cho trái phiếu, còn lại là tiền mặt và các công cụ thị trường tiền tệ. Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của ENF có FPT, MBB, VNM, GMD,... Giá trị tài sản ròng của Eastspring Investments tại cuối tháng 9 trên 194 tỷ đồng. Eastspring Investments lỗ sau thuế hơn 13 tỷ đồng trong tháng 9 và lỗ hơn 23,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (cùng kỳ lần lượt lãi 1,3 tỷ đồng và hơn 49 tỷ đồng).

Tin liên quan
Tin khác