Tài chính - Chứng khoán
Công ty Star Pacifica (Singapore) trở thành cổ đông lớn của KIDO
Hồng Phúc - 03/03/2022 08:45
Star Pacifica Pte. Ltd đã mua thêm 3,12 triệu cổ phiếu KDC để trở thành cổ đông lớn khi nắm 6,21% vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO.

Star Pacifica Pte. Ltd có trụ sở tại Singapore, đã mua 3,12 triệu cổ phiếu KDC vào ngày 24/2/2022.

Sau giao dịch, Star Pacifica trở thành cổ đông lớn của KIDO khi nâng tỷ lệ sở hữu từ 12,5 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 4,97%) lên hơn 15,6 triệu cổ phiếu (tương ứng nắm 6,21%). 

Ngoài việc có thêm cổ đông lớn, KIDO vừa công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Tiểu ban này do bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Thành viên HĐQT KIDO làm trưởng ban. 

Về hoạt động kinh doanh, quý IV/2021, KIDO ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 30%, đạt 3.057 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước và sau thuế của Tập đoàn tăng lần lượt 153,8% và 110% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 200,2 tỷ đồng và 160,5 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2021, KIDO có 7 công ty con và 5 công ty liên kết, liên doanh đồng kiểm soát (Ảnh: KDC).

Năm 2021, KIDO ghi nhận doanh thu hơn 10.500 tỷ đồng và lãi ròng 648 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và 96% so với năm 2020. 

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của KIDO tăng 14% so với đầu năm, lên hơn 14.100 tỷ đồng; trong đó hàng tồn kho tăng mạnh lên gần 2.500 tỷ đồng (gấp 2 lần đầu năm).

Nợ phải trả của Tập đoàn đến cuối kỳ tăng gần 56%, lên hơn 7.200 tỷ đồng; trong đó nợ vay hơn 4.600 tỷ đồng (tăng gần 83% so với đầu năm ngoái).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của KIDO âm hơn 77 tỷ đồng trong khi năm 2020 dương 97 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.328 tỷ đồng.

Ngoài ra, KIDO đã trả nợ gốc vay 14.574 tỷ đồng, đồng thời vay thêm gần 16.700 tỷ đồng. 

Dự kiến, Tập đoàn này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, vào ngày 23/3. 

Tin liên quan
Tin khác