Tiêu dùng
CPI tháng 3/2023 giảm 0,23%
ĐT - 29/03/2023 16:02
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 giảm 0,23% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 6 nhóm hàng giảm giá, 5 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước.

.

Tin liên quan
Tin khác