Thời sự
Đà Nẵng khẩn trương triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Hoàng Anh - 08/11/2023 16:25
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương công bố, triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch Thành phố.

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 6117/UBND-TH về triển khai Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để công bố, triển khai nội dung Quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu Thành phố để.

Cụ thể, TP.Đà Nẵng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để thống nhất với Quyết định phê duyệt quy hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12-8-2023 của Chính phủ.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức công bố công khai Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tham mưu tổ chức công bố công khai Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập Kế hoạch 5 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và theo quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

Ngoài ra, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án thực hiện Quy hoạch, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững… Thực hiện rà soát nội dung Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh trong trường hợp có nội dung mâu thuẫn...

Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng, mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của cả nước.

Đồng thời, Đà Nẵng sẽ là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; Thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên và đạt đẳng cấp khu vực Châu Á; Đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế; là Trung tâm du lịch quốc tế gắn với Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Tin liên quan
Tin khác