Dự án - quy hoạch
Đà Nẵng phản hồi việc cấp giấy chứng nhận tại Dự án The Sunrise Bay
Sơn Thuận - 27/12/2023 16:13
Đà Nẵng đang giao các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi 181 ha tại Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước do Công ty The Sunrise Bay làm chủ đầu tư theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
Văn phòng bán hàng của Dự án The Sunrise Bay.

Cử tri T.N.T.Q  trú tại phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng kiến nghị, Dự án The Sunrise Bay (tên gọi mới của Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng) thuộc quận Hải Châu đã hoàn thành việc thi công và bán sản phẩm, thu tiền của người dân từ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Do vậy, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, giải quyết sớm cho người dân.

Trong báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng (dựa trên ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND TP. Đà Nẵng cho hay, theo Kết luận Thanh tra số 1202/KL-TTCP, ngày 20/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Đà Nẵng “thực hiện các thủ tục quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; UBND thành phố cần lưu ý tạo điều kiện để sớm triển khai việc khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố”.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, để thực hiện kiến nghị trên của Thanh tra Chính phủ, ngày 7/10/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6641/KH-UBND để triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận.

Nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu thực hiện việc kiến nghị thu hồi dự án 181 ha; yêu cầu Công ty TNHH The Sunrise Bay (chủ đầu tư dự án) phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc thành phố trong quá trình thực hiện kết luận.

Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát pháp lý thủ tục thu hồi dự án; rà soát doanh nghiệp thực hiện dự án 181 ha và thay đổi cổ phần, vốn góp trong doanh nghiệp; lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan về rà soát công tác quy hoạch, môi trường, đất đai và tài chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP. Đà Nẵng báo cáo Thanh tra Chính phủ và báo cáo Tổ công tác (Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-TTg, ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. Đà Nẵng).

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 18/1/2023 về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023; theo đó tại Phụ lục 2 về thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha.

Do vậy, trước kiến nghị của cử tri T.N.T.Q liên quan đến việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (181 ha) do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư, UBND TP. Đà Nẵng phản hồi là “không thực hiện được”.

UBND TP. Đà Nẵng nêu lý do là “thành phố hiện nay đang giao cho các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi 181 ha theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ”.

Tin liên quan
Tin khác