Thời sự
Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ tiền sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Hoàng Anh - 13/09/2022 12:50
Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu, được TP. Đà Nẵng hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Liên Chiểu và Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu, với tổng số tiền là  hơn 1,7 tỷ đồng.

Bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng số tiền hơn 876 triệu đồng để thực hiện chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

Thành phố Đà Nẵng giao, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu với số tiền 876 triệu đồng từ nguồn vốn của đơn vị. Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu đảm bảo đúng quy định.

Thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm chi trả cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng quản lý.

Trước đó, UBND thành phố cũng phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp của Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý là 1,5 tỷ đồng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Theo đó, giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong KCNC&CKCN với điều kiện áp dụng là doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố.

Riêng đối với doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Tin liên quan
Tin khác