Ngân hàng
Đại hội SCB: Tăng vốn lên 20.231 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu, chưa chia cổ tức
Thùy Vinh - 29/05/2020 09:54
Sáng 29/5, SCB tiến hành ĐHCĐ thường niên 2020. Năm nay, SCB dự kiến tăng thêm 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB cho biết, trong năm qua Ngân hàng SCB đã triển khai việc áp dụng các chuẩn theo Nghị định 41 của NHNN. Trong năm 2020, SCB tiếp tục tăng vốn để nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR).

Theo kế hoạch, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và hoàn thành phát hành trong 2020-2021. Sau khi phát hành thành công vốn điều lệ SCB sẽ tăng từ 15.232 tỷ đồng lên 20.231 tỷ đồng.

Với số tiền thu về, ngân hàng dự kiến chi 4.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh, 500 tỷ đồng đầu tư vào tài sản cố định và công nghệ thông tin và 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu.

2020, SCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 12,19% đạt 637.166 tỷ đồng. Cho vay khách hàng và huy động thị trường 1 lần lượt tăng 13%, lần lượt ở mức 377.283 tỷ đồng và 553.092 tỷ đồng. 

HĐQT SCB cũng trình cổ đông chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu với mã chứng khoán SCB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Tại Đại hội lần này, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Mai Thị Thanh Thủy. SCB sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2017-2020 thay cho nhân sự bị khuyết. Ứng viên được đề cử trong tờ trình là ông Bùi Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc SCB.

Năm 2019, SCB tiếp tục đẩy mạnh xử lý và trích dự phòng rủi ro 2.373 tỷ đồng, nâng tổng quỹ dự phòng của SCB đến cuối năm 2019 lên trên 11.000 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận sau thuế còn lại chỉ ở mức 170 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo SCB, do Ngân hàng đang trong giai đoạn đẩy mạnh tái cơ cấu, xử lý nợ xấu nên mọi nguồn lực đề phải tập trung cho xử lý nợ. Đó cũng chính là lý do SCB chưa chia cổ tức.

Tin liên quan
Tin khác