Sức khỏe doanh nghiệp
SCB: Lợi nhuận 9 tháng tăng 20%
Hà Tâm - 08/11/2019 18:37
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý III/2019. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của ngân hàng tăng 20%.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của SCB đạt 552.548 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của SCB đạt 552.548 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng đạt 321.146 tỷ đồng, tăng 7,3%. Lãi dự thu vẫn tiếp tục tăng, đã lên tới 55.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.   

Trong quý III, hầu hết các mảng hoạt động khác của SCB đều có lãi.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III tăng 61%, đạt 1.253 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt 1.519 tỷ đồng lãi thuần.

Mảng dịch vụ của SCB quý III đạt 383 tỷ đồng, tăng 2,4%, lũy kế 9 tháng tăng gần 28% so với cùng kỳ, đạt 1.113 tỷ đồng.

Mảng chứng khoán đầu tư mang về cho SCB 125,6 tỷ đồng tiền lãi trong quý III/2019, tăng 82% so với quý III năm ngoái.  Lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 419 tỷ đồn, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các hoạt động khác tăng tới 7 lần trong quý III đã bù đắp sự sụt giảm của các lĩnh vực khác, đạt 2.290 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 3.091 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Trái với làn sóng cắt giảm nhân viên do ứng dụng công nghệ, báo cáo tài chính 9 tháng cho thấy, SCB vẫn tiếp tục tăng mạnh nhân sự. Tổng số cán bộ nhân viên của SCB tính đến 30/9 là 7.519 tỷ đồng, tăng 721 người so với quý III năm ngoái. Dù vậy, thu nhập bình quân của nhân viên SCB là hơn 18 triệu đồng/người/tháng.

Đến cuối quý III/2019, vốn điều lệ của SCB là 15.231 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác