Tài chính - Chứng khoán
Đại lý của Ford sẽ tăng vốn gấp 1,5 lần vào đầu 2020
Chí Tín - 23/12/2019 18:06
Công ty cổ phần City Auto (mã CTF, sàn HoSE) dự kiến sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp 1,5 lần hiện nay vào quý I hoặc quý II/2020.
City Auto là đại lý phân phối của Ford

Vốn điều lệ hiện tại của City Auto là hơn 455 tỷ đồng, tương ứng với 45,5 triệu cổ phiếu và City Auto dự kiến sẽ phát hành thêm gần 22,77 triệu cổ phiếu. Theo đó, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là khoảng 227,7 tỷ đồng.

Đợt phát hành được thực hiện cho cổ đông hiệu hữu của Công ty. Doanh nghiệp cho biết, do tính chất ưu tiên đối tượng phân phối là cổ đông hiện hữu, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường, giá trị sổ sách và dựa trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng , giá chào bán cổ phiếu dự kiến sẽ là 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Về phương thức phát hành, City Auto sẽ phân bổ quyền theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua. Cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu trong đợt phát hành lần này.

Về kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của City Auto là 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu (với vốn điều lệ khi chưa phát hành) tương ứng với mức lợi nhuận trên là 1.757 đồng/cổ phiếu.

Đánh giá về mức độ pha loãng sau phát hành, City Auto cho biết, giả định lợi nhuận 2020 là 90 tỷ đồng thù thu nhập trên mỗi cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ hiện tại sẽ là 1.976 đồng/cổ phiếu và thu nhập trên cổ phiếu sau khi bị pha loãng bởi đợt phát hành sẽ là 1.355 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/9/2019 là 13.607 đồng/1 cổ phiếu và giá trị sổ sách sau khi bị pha loãng bởi đợt phát hành dự kiến sẽ là 12.404 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác