Đầu tư và cuộc sống
Đặng Lê Nguyên Vũ nói về ảnh hưởng của Ngọc Trinh trọng quảng bá, truyền thông
Hạnh Nguyên - 13/06/2019 09:23
Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ quan điểm về hiện tượng Ngọc Trinh trong quảng bá, truyền thông. Ông cho rằng những người làm lĩnh vực giải trí như Ngọc Trinh có ảnh hưởng trong xã hội và không thể coi thường sự ảnh hưởng ấy.
Tin liên quan
Tin khác