Viễn thông - Công nghệ
Đạt 8,2 triệu người dùng, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu quy định về Mobile Money
Tú Ân - 22/05/2024 15:57
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện báo cáo, đề xuất về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2024

Báo cáo mới nhất của Chính phủ cho biết, hiện có 8,2 triệu khách hàng sử dụng Mobile Money, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó hơn 5,8 triệu khách hàng tại vùng nông thôn, miền núi.

Mobile Money là dịch vụ dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Dịch vụ Mobile Money được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 2 năm, từ 18/11/2021 đến 18/11/2023.

Vào cuối năm 2023, Chính phủ quyết định gia hạn thời gian thực hiện thí điểm Mobile Money đến hết ngày 31/12/2024.

Mobile Money đang được các nhà mạng triển khai thí điểm.


Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money. 

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp thí điểm tại cuộc họp. 

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo, đề xuất về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2024 để sớm triển khai thực hiện. 

Theo kết luận, Phó thủ tướng định hướng Ngân hàng Nhà nước có đánh giá cụ thể, đầy đủ số liệu, sát tình hình đối với kết quả thí điểm dịch vụ Mobile Money thời gian qua. 

Ngân hàng Nhà nước phải đánh giá đầy đủ các tác động, lợi ích, rủi ro, ảnh hưởng đối với các đối tượng liên quan, hệ thống thanh toán, hoạt động ngân hàng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. 

Phương án, đề xuất phải đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán ngân hàng, hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, thông lệ quốc tế, bảo đảm công tác quản lý, quyền và lợi ích của các đối tượng liên quan. 

Tin liên quan
Tin khác