Đấu giá biển số ô tô: Góc nhìn từ quyền tài sản
Chương trình Đối thoại đầu tuần với chủ đề "Đấu giá biển số ô tô: Góc nhìn từ quyền tài sản" do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
ĐT