Đầu tư
Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Long Hậu 3
Như Chính - 23/06/2016 10:02
Với thời gian thực hiện 50 năm, quy mô diện tích quy hoạch dự án là 123,98 ha tại Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
CTCP Long Hậu là chủ đầu tư của KCN Long Hậu 3

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), tỉnh Long An.

Chủ đầu tư dự án trên là Công ty Cổ phần Long Hậu. Quy mô diện tích quy hoạch 123,98 ha tại Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 - quy mô 40 ha, từ quý III/2016 – quý I/2017; giai đoạn 2 - quy mô 40 ha, từ quý II/2017 – quý I/2018; giai đoạn 3 - quy mô 43,9825 ha, từ quý II/2018 đến quý I/2019.

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án là 1.091,37 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện Dự án 50 năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc chuyển đổi đất lúa và lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Long Hậu thực hiện dự án đầu tư; đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụ thể trong đó chú trọng đến việc giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất và vấn đề nhà ở cho người lao động; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tin liên quan
Tin khác