Sức khỏe doanh nghiệp
Đầu tư Hải Phát lên kế hoạch huy động 3.000 tỷ đồng để chủ yếu trả nợ vay
Duy Bắc - 29/03/2024 08:14
CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Hà nội.

Trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22,2% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 5%.

Nhận định về thị trường, Đầu tư Hải Phát dự báo năm 2024 tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Công ty khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành được trái phiếu.

Trong đó, mục tiêu trong năm tài chính, Đầu tư Hải Phát sẽ tăng vốn để có nguồn lực và dòng tiền phục vụ hoạt động của Công ty, tập trung cơ cấu và xử lý nguồn vốn cho các gói trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn các gói trái phiếu và trả nợ các tổ chức tín dụng trong quý IV/2024.

Đối với việc đầu tư, Đầu tư Hải Phát tập trung hoàn thành giải quyết các vướng mắc về pháp lý các dự án đã được giao đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý như dự án 1,4ha Phú Yên, dự án Mai Pha, dự án Điện Biên. Ngoài ra, Công ty cũng nghiên cứu, tìm kiếm các dự án mới, cơ hội đầu tư mới để có dự án gối đầu cho năm 2025.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong năm 2023, Đầu tư Hải Phát trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm khoảng hơn 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Chào bán cổ phiếu với giá cao hơn 21,95% so với giá thị trường đang giao dịch

Ngoài ra, điểm đáng lưu ý, Đầu tư Hải Phát trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và triển khai trong năm 2024 (sau trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 5%).

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm khoảng 159,69 triệu cổ phiếu, tương ứng huy động 1.596,9 tỷ đồng.

Đồng thời, Đầu tư Hải Phát cũng sẽ chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.403,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư).

Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Đầu tư Hải Phát cho biết thêm, toàn bộ số tiền huy động từ phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ là khoảng 3.000 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng để tái cơ cấu nợ vay và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; đầu tư góp vốn vào Công ty con để tái cơ cấu và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty con; đầu tư phát triển các dự án của Công ty; và bổ sung vốn lưu động.

Điểm đáng lưu ý, cơ cấu sử dụng vốn cụ thể chưa được công bố chi tiết và nếu tính theo giá thị trường ngày 28/3/2024, cổ phiếu HPX chỉ giao dịch vùng 8.200 đồng/cổ phiếu (giá chào bán đang cao hơn 21,95% giá thị trường).

Như vậy, nếu toàn bộ 3 phương án tăng vốn thực hiện thành công, vốn điều lệ của Đầu tư Hải Phát sẽ tăng từ 3.041,7 tỷ đồng, lên 6.193,77 tỷ đồng (triển khai từ năm 2024 đến năm 2025).

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Đầu tư Hải Phát đang có tổng nợ vay là 2.465,4 tỷ đồng, bằng 68,7% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.828,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023, Đầu tư Hải Phát cho biết ngày 28/10/2024 sẽ phải trả 248,8 tỷ đồng trái phiếu phát hành do CTCP Chứng khoán Dầu khí tư vấn; ngày 5/11/2024 sẽ phải trả 193,88 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán MB tư vấn; ngày 31/12/2024 sẽ phải trả 300 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn; ngày 25/11/2024 sẽ phải trả trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Bảo Việt tư vấn phát hành.

Ngoài ra, đối với trái phiếu dài hạn, ngày 25/8/2025, Đầu tư Hải Phát cũng sẽ phải trả 498 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn phát hành.

Như vậy, lịch trả trái phiếu đáo hạn chủ yếu nằm trong quý IV/2024, Công ty đang lên kế hoạch huy động vốn để có dòng tiền đáo nợ vay và trái phiếu cuối năm 2024.

Cổ phiếu HPX giao dịch trở lại từ ngày 20/3

Điểm đáng lưu ý, ngày 8/3/2024, Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo quy định, vì vậy Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khởi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch lại toàn thời gian.

Trong đó, ngày 20/3, cổ phiếu HPX đã giao dịch toàn thời gian trở lại với giá tham chiếu phiên đầu là 5.460 đồng/cổ phiếu.

Được biết, kể từ ngày 18/9/2023 tới ngày 19/3/2024, cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tới tháng 8/2023, Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, đồng thời tới ngày 7/3/2024, Công ty tiếp tục công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu đã được giao dịch trở lại.

Tin liên quan
Tin khác