Sức khỏe doanh nghiệp
HoSE đưa cổ phiếu Đầu tư Hải Phát giao dịch trở lại
Duy Bắc - 16/03/2024 07:22
Sau khi công bố thông tin đúng hạn, ngày 14/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã quyết định đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trong 6 tháng liên tục kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) ra quyết định đình chỉ giao dịch, Công ty Đầu tư Hải Phát không vi phạm quy định về công bố thông tin. Trong đó, ngày 8/3/2024, Công ty Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo quy định, vì vậy HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HPX ra khởi diện đình chỉ giao dịch và giao dịch lại toàn thời gian.

Được biết, kể từ ngày 18/9/2023 tới nay, cổ phiếu HPX của Công ty Đầu tư Hải Phát vẫn đang bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tới tháng 8/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, đồng thời tới ngày 7/3/2024, Công ty tiếp tục công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Đầu tư Hải Phát lên kế hoạch công bố Báo cáo tài chính đúng quy định năm 2024

Về kế hoạch tương lai, trong năm 2024, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 105 tỷ đồng, giảm 21,8% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 5%.

Về định hướng kinh doanh đối với hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Công ty sẽ tập trung hoàn thành giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai thực hiện; tiếp tục tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của Công ty; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch, chi phí vốn hợp lý tại các tỉnh thành để có thể đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đối với vấn đề tài chính, thu xếp vốn, Công ty sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu, tín dụng đến hạn. Trong đó bao gồm việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Và đặc biệt, Công ty Đầu tư Hải Phát nhấn mạnh tới vấn đề phát hành và công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Đầu tư Hải Phát ghi nhận lãi đột biến quý IV/2023 nhờ bán vốn công ty con

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 502,58 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 72,8 tỷ đồng, tăng 278,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 10,5% sang dương 8,4%.

Trong kỳ, nhờ không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 42,23 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 34,38 tỷ đồng, tức tăng thêm 76,61 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến 73,3%, tương ứng tăng thêm 106 tỷ đồng, lên 250,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,6%, tương ứng tăng thêm 12,47 tỷ đồng, lên 63,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 376,4%, tương ứng tăng thêm 100,28 tỷ đồng, lên 126,92 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi âm 147,81 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 111,67 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023, lợi nhuận gộp mà Công ty Đầu tư Hải Phát tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty Đầu tư Hải Phát thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý IV chủ yếu do lãi bán khoản đầu tư tăng 58,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 214,3 tỷ đồng (cùng kỳ 134,9 tỷ đồng).

Lý giải lợi nhuận đột biến quý IV, Công ty Đầu tư Hải Phát cho biết do đã chuyển nhượng vốn tại công ty con và bàn giao nhà cho người mua.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.699,58 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 134,3 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (cùng kỳ doanh thu 1.210,37 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm 2022 ghi nhận lỗ 58,36 tỷ đồng) và không trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 111,9% so với kế hoạch lãi 120 tỷ đồng trong năm 2023.

Tin liên quan
Tin khác