Tài chính - Chứng khoán
Đầu tư I.P.A lãi trở lại 104,85 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024
Duy Bắc - 01/05/2024 09:01
Giảm chi phí tài chính và tăng lãi công ty liên doanh, liên kết giúp CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) ghi nhận lãi trở lại trong quý I/2024.

Trong quý I/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,55 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 104,85 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 136,15 tỷ đồng, tức tăng thêm 241 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,7%, về còn 31,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 3,1%, tương ứng giảm 0,86 tỷ đồng, về 27,01 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 38,2%, tương ứng giảm 30,36 tỷ đồng, về 49,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71%, tương ứng giảm 193,47 tỷ đồng, về 130,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 198%, tương ứng tăng thêm 86,99 tỷ đồng, lên 130,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,7%, tương ứng tăng thêm 0,92 tỷ đồng, lên 17,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh, chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính và tăng lãi từ công liên doanh, liên kết.

Chi phí tài chính của IPA giảm mạnh trong quý I/2024. (Nguồn: IPA)

Đầu tư I.P.A thuyết minh thêm chi phí tài chính giảm chủ yếu do năm ngoái trích lập giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư 163,3 tỷ đồng nhưng năm nay hoàn nhập 19,2 tỷ đồng, tức giảm tới 182,5 tỷ đồng.

Đầu tư mới 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 71,6 tỷ đồng, lên 8.907,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 5.925,8 tỷ đồng, chiếm 66,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.300,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 998,1 tỷ đồng, lên 5.925,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.094,8 tỷ đồng, về 1.300,1 tỷ đồng …

Đối với khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tại thời điểm 31/3/2024, Đầu tư I.P.A cho biết đã đầu tư 4.295,1 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND - sàn HoSE), tương ứng sở hữu 25,84% vốn điều lệ; đối với đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lần đầu tiên Đầu tư I.P.A hạch toán đầu tư 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (chiếm 9,36% vốn điều lệ), cũng như đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế kỷ (mã CRE- sàn HoSE), tương ứng chiếm 10,91% vốn điều lệ, đã trích lập dự phòng tới 474 tỷ đồng vào cổ phiếu CRE, tương ứng tạm lỗ 51,1% tổng giá trị đầu tư.

IPA tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư vào cổ phiếu CRE tại thời điểm 31/3/2024. (Nguồn: IPA)

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Tập đoàn Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Tập đoàn đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn đang nằm trong diện thua lỗ, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Công ty của Chủ tịch Vũ Hiền đã thoái toàn bộ hơn 3,2 triệu cổ phiếu IPA

Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý khác, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A vừa bán toàn bộ 3.209.280 cổ phiếu IPA để giảm sở hữu từ 1,5%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/1/2024.

Được biết, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán I.P.A là tổ chức liên quan ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Thêm nữa, tại thời điểm 31/3/2024, Đầu tư I.P.A chỉ có hai cổ đông lớn gồm Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H sở hữu 55,45% vốn điều lệ; bà Lương Thu Hằng sở hữu 5,25% vốn điều lệ; và còn lại 39,3% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Tin liên quan
Tin khác