Đầu tư
Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang và Bạc Liêu vốn trên 3.900 tỷ đồng
Trúc Giang - 18/03/2023 20:37
Dự án có chiều dài khoảng 51,82 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với vận tốc thiết kế 80 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.904,66 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 255/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm góp phần cơ bản nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối giữa các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 2/4/ 2022 của Bộ Chính trị.
Dự án có chiều dài khoảng 51,82 km (đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22km; đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km), trong đó: Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, dài khoảng 11,20 km; điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km88+540 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km11+200 (khoảng Km77+250 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, dài khoảng 40,62 km; điểm đầu tại Km20+600 (khoảng Km67+00 Quốc lộ 61) thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km61+673 (khoảng Km65+100 Quốc lộ 63) thuộc địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Dự án có đoạn Rạch Sỏi- Bến Nhất cơ bản đi trùng , tận dụng và mở rộng Quốc lộ 61 hiện hữu

Về quy mô đầu tư, phần đường bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h (theo TCVN 4054-2005); mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe; mặt cắt ngang giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư quy mô 2 làn xe với bề rộng nền đường Bn = 12m, bề rộng mặt đường Bm = 11m (kể cả gia cố lề).

Phần cầu, dự kiến xây dựng 26 cầu; trong đó có 3 cầu vượt sông lớn là cầu Cái Lớn, cầu Bần Ối và cầu Bến Luông; thiết kế vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tần suất thiết kế P = 1% đối với cầu lớn, cầu trung và P = 4% với cầu nhỏ. Bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường.

Về hướng tuyến, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất cơ bản đi trùng, tận dụng và mở rộng Quốc lộ 61 hiện hữu.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, từ điểm tách Quốc lộ 61 (khoảng Km67+00) tuyến đi theo hướng Đông Nam đến khu vực phà Cái Lớn, vượt sông Cái Lớn tuyến đi bên phải ĐT12 (qua trung tâm xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy) và kênh Lộ Xe đến phà Vĩnh Tuy (sông Cái Tàu); vượt sông Cái Tàu và đi song song, cách kênh Lộ Xe khoảng 300m - 500m đến phà Vàm Chắc Băng (kênh Ngã Ba Đình); vượt kênh Ngã Ba Đình, đi bên trái ĐT12 và kênh Chắc Băng; đến khoảng Km52+00 tuyến đi tránh thị trấn Vĩnh Thuận; kết thúc tại Km61+673 (nhập vào Quốc lộ 63 tại khoảng Km65+100).

Hướng tuyến và các điểm khống chế cơ bản phù hợp với quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong bước tiếp theo nghiên cứu, điều chỉnh cục bộ hướng tuyến trên nguyên tắc hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng, tránh các khu tập trung đông dân cư, các khu di tích, đường điện, đất trồng lúa; chuẩn xác chiều dài dự án, các điểm giao cắt, giải pháp thiết kế...; các địa phương cập nhật phương án tuyến vào quy hoạch có liên quan để nâng cao hiệu quả đầu tư, kết nối thuận tiện với các khu dân cư, khu đô thị, trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp.

Đây là Dự án nhóm A, được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.904,66 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3.123,73 tỷ đồng; chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 780,93 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2022 đến năm 2025; năm 2026 hoàn thành báo cáo Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản Dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và các thông tin, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9500/BC-BKHĐT ngày 27/12/2022 trong quá trình triển khai Dự án; tổ chức lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Bạc Liêu và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án; thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai Dự án theo tiến độ, đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Tin liên quan
Tin khác