Đầu tư
Dây chuyền 3 và 4 Xi măng Đại Dương có thể gây vượt tổng công suất thiết kế
Thế Hải - 18/06/2022 11:54
Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát và báo cáo việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dây chuyền xi măng 3 và 4 cho Công ty cổ phần Đại Dương.
UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền xi măng 3 và 4 cho Công ty cổ phần Đại Dương và báo cáo Bộ Xây dựng.
UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát việc chấp thuận chủ trương đầu tư dây chuyền xi măng Đại Dương 3 và 4, báo cáo Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy định: “Tổng công suất thiết kế các nhà máy xi măng đến năm 2025 không vượt quá 125 triệu tấn/năm”.

Tháng 4/2021, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1334/BXD-VLXD hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xi măng cần cân nhắc tránh việc đầu tư tràn lan, dẫn đến cung vượt cầu, gây lãng phí nguồn lực xã hội, thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, tỉnh này đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dây chuyền xi măng 3 và 4 cho Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương. 
Tuy nhiên, đến năm 2025 cả nước đã đầu tư và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất thiết kế xi măng là 150 triệu tấn/năm. Như vậy, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dây chuyền xi măng 3 và 4 cho Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương đã vượt tổng công suất thiết kế quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chưa thực hiện việc lấy ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định của Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.   

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dây chuyền xi măng 3 và 4 cho Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương, báo cáo Bộ Xây dựng.
Năm 2020-2021, Công ty CP Xi măng Đại Dương đã khởi công xây dựng Dây chuyền 1 và 2 nhà máy Xi măng Đại Dương tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). 2 dây chuyền này có công suất 4 triệu tấn xi măng/năm. 
Tin liên quan
Tin khác