Đầu tư
Đẩy nhanh GPMB xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Như Chính - 02/08/2016 07:11
Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội, Dự án ĐHQGHN tại Hoà Lạc chậm tiến độ, chưa đạt được mục tiêu theo quy hoạch do nguyên nhân chưa bố trí đủ kinh phí đầu tư xây dựng, chưa giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn đầu tư.
Phối cảnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, Đại học Quốc gia Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc cụ thể để tháo gỡ dứt điểm và hiệu quả, trong đó tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí vốn và giải quyết dứt điểm; do ngân sách không thể đáp ứng được việc đầu tư xây dựng đồng bộ nên ưu tiên xây dựng các cụm công trình thiết yếu, kèm hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1 và xây dựng các khối nhà và hạ tầng thiết yếu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ĐHQGHN và các Bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN; rà soát chi phí cần thiết cho việc giải phóng mặt bằng và tái định cư 100% trong giai đoạn 1; rà soát quy hoạch giai đoạn 2, giai đoạn 3 theo hướng xây dựng khu đô thị đại học, có thể bao gồm cả một số trường, viện khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (nguồn vốn IBRD) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự Dự án, báo cáo, xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2016.

Tin liên quan
Tin khác