Thời sự
Đẩy nhanh tiến độ lập Đề án xây dựng Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc Trung ương
Linh Đan - 16/04/2024 08:51
Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập Đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Thành phồ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Linh Đan

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; khẩn trương tổ chức triển khai Quy hoạch chung Khu đô thị mới Cam Lâm và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu (nhất là các quy hoạch phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong, Nha Trang và thuộc Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm), quy hoạch xây dựng vùng huyện; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm định Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để có cơ sở hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kể trên khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; hoàn thành phê duyệt Chương trình đô thị các huyện; đẩy nhanh tiến độ lập Đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Song song đó, có kế hoạch chi tiết để phấn đấu được công nhận đô thị loại I, điều kiện quan trọng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tháng 3/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ tổng thể về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đề cương nhằm thực hiện lập Đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc trung ương. Mục tiêu của đề án là đưa nhiệm vụ trọng tâm, tổng thể, các giải pháp để triển khai 19 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện để xây dựng Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Khánh Hòa ưu tiên nhiều nhiệm vụ về quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo danh mục các tiêu chí, tiêu chuẩn còn thiếu; đồng thời, lập, trình phê duyệt các đề án điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo định hướng quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị.

Theo phương án tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính theo tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa giữ nguyên tổng số 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố là Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm; 2 quận là Cam Ranh và Ninh Hòa; 2 thị xã là Diên Khánh và Vạn Ninh; 3 huyện là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa. Khánh Hòa sẽ dành 300 ngày để thực hiện lập và trình duyệt đề án. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh.

Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Tin liên quan
Tin khác