Điểm nóng
Đề nghị thu hồi 15.651 m2 đất của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
Nhiệt Băng - 01/12/2023 08:30
Hơn 8 năm, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng không triển khai thực hiện dự án, hiện tại các nhà xưởng, nhà kho đang bỏ trống, không sử dụng gây lãng phí trong quá trình sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1.

UBND thị xã Điện Bàn đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng giao cho Phòng Kinh tế quản lý tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, ngày 31/10/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn có Tờ trình số 541/TTr-TNMT gửi UBND thị xã Điện Bàn cho biết, từ ngày 14/9/2015 (ngày ký kết Hợp đồng thuê đất) đến nay đã hơn 8 năm, Công ty không triển khai thực hiện dự án, hiện tại các nhà xưởng, nhà kho đang bỏ trống, không sử dụng gây lãng phí trong quá trình sử dụng đất.

Việc sử dụng đất, thực hiện dự án của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng là chậm tiến độ, vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng”.

Từ đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn đề nghị UBND thị xã Điện Bàn trình UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng giao cho Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn quản lý tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, xã Điện Thắng Nam và xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Theo đó, tổng diện tích đất đề nghị thu hồi của Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng là 15.651 m2.

Tin liên quan
Tin khác