Dự án - quy hoạch
Đề xuất dự án Khu đô thị Khóm 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Ngọc Tân - 12/03/2024 14:39
Các sở ban ngành, địa phương của tỉnh Quảng Trị đang tiến hành thẩm định đề xuất dự án Khu đô thị mới Khóm 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh của Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn BGI và Công ty cổ phần VRE.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho biết, ngày 19/1 vừa qua, Sở nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị mới Khóm 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (lần 5) của Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn BGI và Công ty cổ phần VRE.

Đến ngày 23/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đã có văn bản gửi các Sở ban ngành và địa phương liên quan tham gia ý kiến đối với đề xuất dự án này. Sau khi rà soát ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho rằng:

Đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh mật độ xây dựng tại lô đất CC-01 dự kiến là 40%, cao 3 tầng là phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Do vậy, Sở đề nghị nhà đầu tư rà soát, tính toán lại hệ số sử dụng đất cho phù hợp với mật độ xây dựng và số tầng cao dự kiến tại các lô đất thuộc dự án.

Khu vực thị trấn Hồ Xá, huyện Vinh Linh - nơi dự án được nhà đầu tư đề xuất thực hiện

Về tên gọi dự án Khu đô thị mới Khóm 5 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho rằng, theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch xây dựng không xác định rõ các đơn vị ở.

Đối chiếu với quy định trên, dự án do Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn BGI và Công ty cổ phần VRE đề xuất chưa đáp ứng đủ điều kiện của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cũng cho rằng, qua rà soát tại các văn bản đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phê duyệt, thông qua, cũng như tại hồ sơ dự án do nhà đầu tư đề xuất thì tên gọi của dự án (theo nhà đầu tư đề xuất) chưa được thống nhất tại các văn bản đã được phê duyệt, thông qua.

Về quy mô xây dựng các hạng mục công trình và phương án bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đề nghị Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn BGI và Công ty cổ phần VRE phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án. Riêng công trình dịch vụ - công cộng tại lô đất công cộng CC-01 đã được UBND huyện Vĩnh Linh thống nhất với phương án của nhà đầu tư đề xuất là không đầu tư xây dựng công trình này trong giai đoạn hiện nay.

Về công bố khu vực dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án được đề xuất, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết, ngày 28/12/2023, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh đề xuất khu vực dự kiến được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu đô thị mới Khóm 5 thị trấn Hồ Xá, làm cơ sở để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố khu vực dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Vĩnh Linh chưa có văn bản đề xuất. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh sớm có văn bản đề xuất vị trí, khu vực nói trên.

Về tổng mức đầu tư dự án, Sở Xây dựng Quảng Trị cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 để kiểm tra, rà soát sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án theo đúng quy định.

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, đề xuất dự án đầu tư xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về phần mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị kiến nghị UBND huyện Vĩnh Linh sớm có văn bản thống nhất tên gọi của dự án và tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tên gọi tại các văn bản pháp lý đã được phê duyệt, thông qua trước đây; đồng thời, đề xuất khu vực dự kiến được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh công bố khu vực dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án.

Đối với nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh nghiên cứu, điều chỉnh tên gọi dự án cho phù hợp. Rà soát, tính toán lại hệ số sử dụng đất cho phù hợp với mật độ xây dựng và số tầng cao dự kiến tại các lô đất thuộc dự án. Rà soát, tính toán, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt…

Được biết, Khu đô thị khóm 5 – Thị trấn Hồ Xá là một trong 3 dự án kêu gọi đầu tư của huyện Vĩnh Linh. Dự án được xác định với quy mô tổng mức đầu tư sơ bộ 120 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác