Y tế - Sức khỏe
Đề xuất sửa đổi nhiều nội dung lớn về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
D.Ngân - 16/04/2024 19:06
Chiều 16/4, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, nếu như năm 2009 có 58% dân số tham gia bảo hiểm y tế, thì đến năm 2023, tỷ lệ bao phủ đã đạt 93,35% dân số, tương ứng với 93,307 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Tính tới ngày 31/12/2023, có 174,8 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền chi trả khoảng 124.300 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đã có một số quy định không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, một số nội dung mới phát sinh trong trong thực tiễn triển khai.

Đặc biệt, những thay đổi trong các quy định về khám bệnh, chữa bệnh của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đòi hỏi cần phải tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế để phù hợp với các quy định mới của hệ thống pháp luật và thực tiễn.

Vì thế, Bộ Y tế đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi tối đa một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt được sự đồng thuận cao.

Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật bảo hiểm y tế có liên quan tới việc thay đổi các quy định về tiền lương và chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ 1/1/2025.

Cũng tại Hội thảo, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, có 4 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn.

Thứ ba, điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ tư, phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. Theo đó, Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Phần còn lại 1% bổ sung vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Như vậy, theo bà Trần Thị Trang, tổng kinh phí được bổ sung vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng sẽ được phân bổ, điều tiết ngay từ đầu năm cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Việc tập trung vào những chính sách này nhằm bảo đảm người dân được tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng phù hợp và bảo đảm quyền lợi của người dân trong chăm sóc sức khoẻ, yêu cầu chuyên môn cũng như khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Cùng với đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, việc tập trung vào các chính sách nêu trên trong quá trình xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi nhằm kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Tin liên quan
Tin khác