Ngân hàng
ĐHĐCĐ Saigonbank: Cổ đông muốn được chia cổ tức
T.V - 27/04/2021 16:03
Saigonbank (SGB) tiến hành ĐHĐCĐ thường niên trong sáng 27/4 thông qua kế hoạch kinh doanh 2021, với mục tiêu lợi nhuận 135 tỷ đồng trước thuế.

Năm nay, Saigonbank không có kế hoạch tăng vốn và chưa được chia cổ tức, vì không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mà phải giữ lại lợi nhuận để trích dự phòng rủi ro.

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua, Saigonbank đề ra mục tiêu tính đến cuối năm 2021, với tổng tài sản đạt 24.336 tỷ đồng, tăng 1.64% so với đầu năm 2021.

Vốn huy động và dư nợ tín dụng sẽ đạt lần lượt 20.230 tỷ đồng và 16.560 tỷ đồng; tăng 1,77% và 4,5% so với đầu năm nay. Thanh toán đối ngoại dự kiến khoảng 300 triệu USD, tăng 10.16% so với năm 2020.

Ngân hàng đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 135 tỷ đồng, tăng 11.45% so với năm 2020. Với mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm nay, Saigonbank cho biết, có phần thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh và phải tăng trích dự phòng rủi ro. 

Theo kế hoạch trong năm nay Ngân hàng sẽ trích lập khoảng 270 tỷ đồng rủi ro.

Ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch HĐQT Saigonbank cho biết, các chỉ tiêu kế hoạch được Saigonbank xây dựng trên bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ngân hàng sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Năm nay, Saigonbank sẽ tập trung các biện pháp xử lý nợ xấu (nợ xấu nội bảng, nợ tiềm ẩn và nợ VAMC), kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh, trình cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, một vấn đề mà ngay cả HĐQT Saigonbank cũng phải thay đổi kế hoạch ngay trước khi ĐHĐCĐ diễn ra. Đó là, theo kế hoạch ban đầu, HĐQT Saigonbank dự trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Lợi nhuận lũy kế còn lại dùng để chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ là hơn 168 tỷ đồng.

Thế nhưng, theo ông Vũ Quang Lãm, do chưa được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền nên HĐQT Saigonbank đã không trình ĐHĐCĐ về vấn đề chia cổ tức trong đại hội kỳ này.

Ông Lãm cho biết, hơn ai hết HĐQT Saigonbank cũng mong muốn được chia cổ tức cho cổ đông. Mức chia cổ tức của năm 2020 theo như dự kiến là 5% bằng tiền mặt.

Tình hình hoạt động của Saigonbank đã cải thiện trong những năm gần đây và năm nào Ngân hàng cũng đề xuất chia cổ tức cho cổ đông, nhưng theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền thì phải giữ lại để tăng cường khả năng tài chính, vượt qua đại dịch.

Vì thế, năm nay Saigonbank vẫn chưa được chia cổ tức. Nhưng sau khi được ĐHCĐ ủy quyền, HĐQT tiếp tục làm việc với cấp thẩm quyền, báo cáo rõ tình hình tài chính lành mạnh của Saigonbank để được phép chia cổ tức như đề nghị của cổ đông.

Tuy nhiên, cổ tức chưa chia thì vẫn tích lũy nằm đó, trong bảng cân đối kế toán vẫn còn nguyên ở mục lợi nhuận chưa chia tích lũy cho các năm sau.

Về kế hoạch tăng vốn đến hiện nay, các cổ đông lớn cũng như là trong các kế hoạch năm nay Saigonbank chưa có kế hoạch tăng vốn cho các hoạt động của mình. Hiện vốn điều lệ của Ngân hàng đạt mức trên 3.000 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác