Sức khỏe doanh nghiệp
DIC Corp có thể lỗ 34,24 tỷ đồng sau khi thoái toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu DIC
Duy Bắc - 24/08/2023 07:40
Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HoSE) đã thoái ra toàn bộ 15,04% vốn tại doanh nghiệp thua lỗ liên tục và âm vốn chủ sở hữu 51,23 tỷ đồng.

Cụ thể, từ 11/8 đến 18/8, DIC Corp đã bán ra toàn bộ 3.922.577 cổ phiếu tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco, mã DIC – sàn UPCoM) để giảm sở hữu từ 15,04%, về còn 0% vốn điều lệ.

Được biết, cổ phiếu DIC chỉ có giao dịch và khớp lệnh trong hai phiên, phiên ngày 11/8 với giá 1.800 đồng/cổ phiếu và phiên ngày 18/8 với giá 1.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giả sử tính giá bình quân, giá khớp lệnh của DIC Corp trong khoảng 1.750 đồng.

Với mức giá 1.750 đồng/cổ phiếu, ước tính DIC Corp thoái ra toàn bộ cổ phiếu DIC và thu về số tiền khoảng hơn 6,86 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2023, DIC Corp cho biết đang đầu tư sở hữu 3.922.577 cổ phiếu DIC Intraco, tương ứng với giá trị đầu tư là 41,1 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính sau khi thoái vốn tại DIC Intraco, DIC Corp có thể lỗ khoảng 34,24 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, từ năm 2019 đến năm 2022, DIC Intraco liên tục thua lỗ. Trong đó, theo báo cáo gần nhất, riêng năm 2022, DIC Intraco lỗ thêm 100,22 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 41,83 tỷ đồng), nâng tổng lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2022 lên 320,37 tỷ đồng, bằng 120,5% vốn điều lệ (vốn chủ sở hữu âm 51,23 tỷ đồng).

Thoát lỗ quý II nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác

Quay trở lại với hoạt động kinh doanh tại DIC Corp, trong quý II/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 161,72 tỷ đồng, giảm 71,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,06 tỷ đồng, giảm 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 42,1%, về chỉ còn 19,7%.

Được biết, nếu tính theo quý, từ quý I/2018 tới nay, chưa quý nào DIC Corp ghi nhận biên lợi nhuận gộp dưới 19,7%. Như vậy, đây là quý có biên lợi nhuận gộp thấp nhất trong 21 quý liên tiếp.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 86,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 210,2 tỷ đồng, về 31,84 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 10,2%, tương ứng tăng thêm 2,63 tỷ đồng, lên 28,37 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 82,4%, tương ứng giảm 103,61 tỷ đồng, về 22,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 23%, tương ứng giảm 12,97 tỷ đồng, về 43,41 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 156%, tương ứng tăng thêm 13,59 tỷ đồng, lên 22,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận âm 33,66 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 59,96 tỷ đồng, tức giảm 93,62 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý II không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Thêm nữa, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tăng doanh thu tài chính, lợi nhuận khác nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn lao dốc, giảm tới 88,8%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc.

DIC Corp thuyết minh, doanh thu quý II giảm chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 91,1%, tương ứng giảm 341,03 tỷ đồng, về 33,47 tỷ đồng (cùng kỳ 374,5 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh thu tài chính đóng góp chủ yếu do thu nhập từ các khoản đầu tư là 18,5 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận); lãi tiền gửi, tiền cho vay ghi nhận 9,87 tỷ đồng so với cùng kỳ 25,7 tỷ đồng.

Đối với thu nhập khác, chủ yếu do công ty ghi nhận 18,5 tỷ đồng phạt vi phạm hợp đồng so với cùng kỳ chỉ ghi nhận 0,27 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 358,51 tỷ đồng, giảm 67,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 85,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 118,64 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 8,5% kế hoạch lợi nhuận và cách rất xa kế hoạch tham vọng lãi 1.400 tỷ đồng.

Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2019

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong nửa đầu năm 2023, DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn khi dòng tiền kinh doanh chính âm thêm 108,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.906,96 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.165,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.150,4 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, DIC Corp đã trải qua 4 năm liên tiếp duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền kéo dài. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng và đặc biệt năm 2022 ghi nhận âm 2.205,95 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của DIC Corp giảm 4,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 700,85 tỷ đồng, về 14.046,95 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.310,2 tỷ đồng, chiếm 44,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.346,3 tỷ đồng, chiếm 30,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,2 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.000,5 tỷ đồng, về 1.381,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 19,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 84 tỷ đồng, về 338,8 tỷ đồng; tồn kho tăng 6,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 386,9 tỷ đồng, lên 6.310,2 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác