Sức khỏe doanh nghiệp
DIC Corp gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Duy Bắc - 12/03/2023 08:48
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày 30/6/2023.

Cụ thể, ngày 10/3, DIC Corp thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

Được biết, theo quy định, ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác, HĐQT sẽ quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện tại, niên độ kế toán của DIC Corp đang kết thúc ngày 31/12/2022.

Trước đó, ngày 28/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã Quyết định tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hoá và thoái vốn tại DIC Corp. Ngay sau đó, phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu DIG giảm kịch sàn, tương ứng giảm 900 đồng về 12.600 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh kỷ lục 34,56 triệu cổ phiếu.

Để trấn an cổ đông, ông Nguyễn Thiện Tuấn đã gửi thư trấn an và nhấn mạnh, mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đây là hoạt động thanh tra bình thường của Thanh tra Chính phủ và nhấn mạnh công tác cổ đông hoá, thoái vốn nhà nước tại DIC Corp đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã trải qua nhiều lần thanh tra, kiểm toán, kiểm tra… và đã có kết luận.

Lịch sử đăng ký nhưng không mua vào của gia đình ông Nguyễn Thiện Tuấn

CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân vừa bán ra 3.627.100 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 10,09% về còn 9,5% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 3/3.

Ngược lại, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời cũng là con trai Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu từ 8,85% lên 9,66% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/3 đến ngày 13/4.

Trong quá khứ, hai người con của ông Nguyễn Thiện Tuấn là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Thị Thanh Huyền liên tục đăng ký mua vào nhưng kết thúc thời gian không mua, hoặc mua với một tỷ lệ rất nhỏ.

Trong đó, từ ngày 10/1/2022 đến ngày 18/2/2022, ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu nhưng sau đó chỉ mua được 145.000 cổ phiếu, chiếm 2,9% tổng lượng đăng ký với lý do diễn biến giá cổ phiếu không phù hợp;

Tương tự, từ ngày 30/6/2022 đến ngày 29/7/2022, ông Cường tiếp tục đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu nhưng lại không mua vào với lý do không thu xếp kịp tài chính.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng đăng ký mua 20 triệu nhưng chỉ mua được 4.571.000 cổ phiếu, chiếm 22,9% tổng lượng đăng ký.

Điểm đáng lưu ý, tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/10/2022, ông Nguyễn Thiện Tuấn đã tỏ ra bất ngờ khi giá cổ phiếu DIG liên tục giảm trong thời gian qua. Ông Tuấn cho biết, con gái ông (Nguyễn Thị Thanh Huyền) đã đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu và khẳng định nếu giá cổ phiếu DIG sau ngày 30/10 vẫn dưới 30.000 đồng/cổ phiếu, bản thân ông sẽ đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi cổ phiếu giảm dưới 30.000 đồng/cổ phiếu và về gần mệnh giá, ông Nguyễn Thiện Tuấn vẫn không có động thái đăng ký mua vào và ngược lại, cả ba cha con nhà ông Nguyễn Thiện Tuấn còn liên tục bị bán giải chấp.

Lỗ hoạt động cốt lõi 24,22 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.

DIC Corp thuyết minh trong quý IV, lợi nhuận khác giảm chủ yếu do không còn chênh lệch do đánh giá tồn kho so với cùng kỳ 861,97 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 423,57 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,27 tỷ đồng, tức giảm 43,24 tỷ đồng. Được biết, quý lỗ gần nhất của DIC Corp là quý I/2017 với giá trị lỗ 15,46 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 196,99 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 10,4% kế hoạch lợi nhuận năm, cách rất xa kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban lãnh đạo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu DIG giảm 300 đồng về 11.800 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác