Tiêu dùng
Đồng Tháp có thêm 156 sản phẩm OCOP được công nhận
Trúc Giang - 11/01/2023 18:15
Trong năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có thêm 156 sản phẩm OCOP được công nhận. Trong đó, có 115 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 41 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao.
Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: www.dongthap.gov.vn

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2022, toàn tỉnh có thêm 156 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) được công nhận. Trong đó, có 115 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao (có 30 sản phẩm đánh giá lại, 85 sản phẩm mới) và 41 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao (có 5 sản phẩm thi nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; 4 sản phẩm tham gia đánh giá lại, 32 sản phẩm mới).

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao (85 sản phẩm đạt 4 sao và 272 sản phẩm đạt 3 sao). Hiện có 4 sản phẩm OCOP tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xét công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao gồm: sản phẩm hạt sen sấy, mít sấy của Công ty TNHH MTV Nam Huy, Bbánh phồng chay cao cấp hạt sen của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nguyên Hậu – (huyện Châu Thành), xoài sấy dẻo của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức (huyện Thanh Bình).

Các sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp đã tham gia các sàn thương mại điện tử như: Voso, Shopee, Lazada, Tiki, Trang Hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp (có 67 sản phẩm trang HTX đặc sản Đồng Tháp, Voso 100 sản phẩm, Shopee 109 sản phẩm, Lazada 76 sản phẩm, Tiki, Alibaba 40 sản phẩm).

Trong năm 2023, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP tiềm năng; ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao trong canh tác và chế biến sau thu hoạch; tổ chức lại sản xuất các làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, đảm bảo có ít nhất 50 sản phẩm được đánh giá, xét công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, có ít nhất 5 sản phẩm được chứng nhận năm 2020 - 2021 được chuẩn hoá nâng hạng lên 4 sao và tiềm năng 5 sao.

Tin liên quan
Tin khác