Thời sự
Dự kiến trình Quốc hội giám sát tối cao về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
Nguyễn Lê - 23/04/2024 11:06
Tổng Thư ký Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội giám sát tối cao 1 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 1 chuyên đề trong năm 2025.
Phiên họp sáng 23/4 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội .

Tiếp tục phiên họp thứ 32, cuối giờ sáng 23/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu, 2025 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm các địa phương sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2026-2031 và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước.

Đồng thời, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều mặt và theo thông lệ của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, để tạo điều kiện cho Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cũng như các cơ quan của Quốc hội tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch; đồng thời, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2025, Tổng Thư ký Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội giám sát tối cao 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 9 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 1 chuyên đề tại phiên họp tháng 8/2025.

Ông Cường cho biết, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Tổng thư ký Quốc hội đã tổng hợp theo 10 nhóm theo lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và sắp xếp lần lượt theo thứ tự số lượng đề xuất từ cao xuống thấp. Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo và qua rà soát các nội dung đã thực hiện, cân đối các lĩnh vực và từ tình hình thực tiễn, Tổng thư ký Quốc hội dự kiến, đề xuất 5 chuyên đề và đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 3 chuyên đề.

Căn cứ kết quả lựa chọn chuyên đề của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tổng thư ký Quốc hội đề xuất 3 chuyên đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định lựa chọn 2 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 2: Việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển du lịch.

Với 2 chuyên đề được lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề để giám sát tối cao (chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội), theo Tổng thư ký Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết căn cứ kết quả bỏ phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn chuyên đề 1 và chuyên đề 2, trình Quốc hội xem xét, quyết định lựa chọn 1 chuyên đề để giám sát tối cao. Còn lại 1 chuyên đề giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát.

Tin liên quan
Tin khác