Tài chính - Chứng khoán
Dược Hậu Giang lần đầu đặt kế hoạch lãi nghìn tỷ đồng
Kim Ngân - 07/12/2022 16:48
Công ty lên kế hoạch trình cổ đông mục tiêu năm 2023 với doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.130 tỷ đồng.

Công ty CP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ với doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.130 tỷ đồng. Nếu hoàn thành được mục tiêu trên, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này đạt mức lãi nghìn tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2022, doanh thu tăng 18% và lợi nhuận tăng 32%.

Quý III, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 262,4 tỷ đồng, tăng 30% - là mức lãi hàng quý cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo Dược Hậu Giang cho biết kết quả này đến từ việc công ty đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả hoạt động.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 752 tỷ, tăng 24%. Biên lợi nhuận gộp đạt 48,9%, cao nhất trong 5 năm qua và nằm trong nhóm những doanh nghiệp dược có biên lợi nhuận gộp cao nhất ngành. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện được 79% kế hoạch doanh thu và 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Giai đoạn 2013 - 2021, Công ty đạt 3.500 – 4.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Biên lợi nhuận ròng duy trì ổn định trong 5 năm qua, trên mức 15%, cao hơn so với các doanh nghiệp trong ngành.

Tin liên quan
Tin khác