Viễn thông - Công nghệ
Elite - Vệ tinh đầu tiên của Singapore bay gần Trái Đất ở khoảng cách 250 km
ĐT - 23/06/2024 10:27
Vệ tinh đầu tiên của Singapore bay gần Trái Đất nhất - mang theo các công nghệ mới và chụp ảnh chất lượng cao - đã được Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) chế tạo và sẽ sẵn sàng cất cánh vào giữa năm 2025. Đây là vệ tinh thứ 14 của NTU, đồng thời là vệ tinh lớn nhất và phức tạp nhất cho đến nay.

Tin liên quan
Tin khác