Viễn thông - Công nghệ
EVNGENCO1 tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin
Hoàng Nam - 20/12/2022 15:04
EVNGENCO1 phối hợp với Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam tổ chức khóa “Diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2022” về mã độc mã hoá dữ liệu.

Khoá diễn tập của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) có chủ đề “Diễn tập an toàn thông tin thực hiện xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu” diễn ra hôm nay, ngày 20/12/2022.

Các đơn vị của EVNGENCO1 tham gia diễn tập

Hiện nay, EVNGENCO1 đang triển khai Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, trong đó hầu hết các Quy trình nghiệp vụ liên quan đến Quản trị nội bộ, Sản xuất kinh doanh, Tài chính kế toán và Đầu tư xây dựng sẽ được số hóa và sử dụng trên môi trường mạng. Việc này đặt ra thách thức ngày càng cao đối với công tác đảm bảo An toàn thông tin, bảo vệ và phòng chống tấn công dữ liệu trên không gian mạng.

Trước yêu cầu và thách thức kể trên, khóa diễn tập được EVNGENCO1 tổ chức nhằm mục đích: nâng cao trình độ, kinh nghiệm, thực hành thành thạo các tình huống, quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu về ATTT đối với các hệ thống thông tin trọng yếu cho cán bộ vận hành, cán bộ chuyên trách/chịu trách nhiệm về ATTT tại các đơn vị.

Tham gia khóa diễn tập có lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin/An toàn thông tin và các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của Tổng công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên, liên kết.

Khóa diễn tập diễn ra trong một ngày và bao gồm nội dung về huấn luyện các kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin, quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin và thực hành diễn tập xử lý sự cố mã độc mã hóa dữ liệu trên máy chủ. 

Trước đó ít ngày cũng đã diễn ra cuộc diễn tập thực chiến an toàn thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần 2 năm 2022 với chủ đề “Diễn tập thực chiến an toàn thông tin cho hệ thống thông tin văn phòng số (D-Office) của EVN”. Đây là ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng rộng khắp trong 100% các đơn vị trong Tập đoàn.

Đại diện Công ty Thuỷ điện Đồng Nai trình bày nội dung giải pháp công nghệ “Xây dựng Big Data tại Công Ty thủy điện Đồng Nai và Giải pháp Cách ly quang nhằm đảm bảo an toàn thông tin" tại Hội nghị KH và CN Điện lực toàn quốc năm 2022

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và những yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như tạo sự thuận lợi trong quá trình vận hành hệ thống, các đơn vị thành viên của EVNGENCO1 cũng đã có nhiều ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình hoạt động.

Đơn cử như Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng “Nhật ký điện tử tự động trên Hệ thống Main DCS” hay số hóa toàn bộ các quy trình vận hành và xử lý sự cố, các tài liệu kỹ thuật, sơ đồ công nghệ tại phân xưởng vận hành Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ.

Tại Công ty Thuỷ điện Đại Ninh đã thực hiện giám sát trực tuyến các thông tin quan trọng như: lượng mưa các trạm trên lưu vực, mực nước hồ, lưu lượng về, lưu lượng xả, dung tích hữu ích còn lại, dung tích phòng lũ của hồ chứa…, từ đó có thể đáp ứng thông tin kịp thời để đưa ra phương án vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du trong mùa mưa lũ

Công ty Thủy điện Đồng Nai mới đây cũng đã đại diện cho EVNGENCO1 tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm Khoa học và Công nghệ với giải pháp công nghệ “Xây dựng Big Data tại Công Ty thủy điện Đồng Nai và Giải pháp Cách ly quang nhằm đảm bảo an toàn thông tin”…

Tin liên quan
Tin khác