Thông tin doanh nghiệp
EVNGENCO1 triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo
Như Loan - 22/02/2024 10:56
Việc đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2024 các năm tiếp theo, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô là nhiệm vụ chính trị quan trọng của EVN nói chung và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nói riêng.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tổng công ty và các đơn vị quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo cung ứng điện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện được Bộ Công Tthương, EVN phê duyệt; đặc biệt tập trung cao độ trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về quản lý, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, chuẩn bị nhiên liệu các nhà máy để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định đảm bảo góp phần cùng EVN cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình dự báo và thực tế nguồn nước về hồ để tính toán khả năng cấp nước, lập kế hoạch khai thác vận hành phù hợp

Các giải pháp chính được EVNGENCO1 triển khai là chủ động trong công tác dự báo, đồng thời theo dõi sát diễn biến nhu cầu phụ tải trong năm 2024 để xây dựng và giao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch vận hành hằng tháng cho các đơn vị, tập trung chính vào các chỉ tiêu: hệ số khả dụng, hệ số đáp ứng, sản lượng điện sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn nước, công tác đảm bảo cung ứng than, công tác bảo dưỡng sửa chữa. Tổng công ty tiếp tục gắn trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị trong việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi, siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lặp lại.

Các đơn vị nhiệt điện được chỉ đạo chủ động lập kế hoạch các công việc cần triển khai để đảm bảo khả dụng các tổ máy

Tổng công ty cũng chỉ đạo các nhà máy điện chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị sản xuất điện ngay từ đầu năm 2024, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, dầu) cho phát điện đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các nhà cung ứng than để đảm bảo cung ứng nhiên liệu và năng lực sản xuất điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cùng các đơn vị chủ động làm việc, đề nghị các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất mùa khô đầu năm 2024 theo hướng linh hoạt, tiết kiệm nguồn nước.

Tin liên quan
Tin khác