Ngân hàng
Eximbank: Lãi trước thuế 9 tháng hơn 966 tỷ đồng, tăng trích lập dự phòng
T.V - 31/10/2021 13:15
Eximbank (EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, báo lãi trước thuế quý III giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 412 tỷ đồng các mảng kinh doanh đều giảm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần từ hoạt động chính của Eximbank trong quý III/2021 giảm 12% so cùng kỳ năm trước, còn hơn 737 tỷ đồng.

Đồng thời, các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm mạnh so cùng kỳ. Cụ thể, lãi từ dịch vụ giảm 25%, chỉ ghi nhận hơn 77 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối (vốn được xem là thế mạnh của Eximbank) giảm đến 40%, chỉ còn 68 tỷ đồng.

Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý III/2021 của Eximbank lội ngược dòng tăng mạnh đến 521% so cùng kỳ, thu về khoản lãi hơn 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ thu 7 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ các hoạt động khác cũng giảm 29% so cùng kỳ, chỉ ghi nhận gần 21 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong quý này của Eximbank giảm 4% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 473 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm trong quý III/2021 của Eximbank giảm 21%, chỉ ghi nhận hơn 473 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 3 quý đầu năm 2021 của Eximbank chỉ giảm 1% so cùng kỳ. Tuy nhiên, Eximbank tăng trích lập dự phòng 31% so cùng kỳ, lên 61 tỷ đồng trong quý III/2021.

Vì thế, Ngân hàng chỉ ghi nhận 412 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, giảm 25% so quý cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Eximbank, lợi nhuận giảm trong quý này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội chặt chẽ ở các tỉnh, thành phố trong nên các khoản thu nhập đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của Ngân hàng đều giảm so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi thuần của Eximbank 3%, đạt hơn 2.538 tỷ đồng. Thu lãi thuần từ dịch vụ của Eximbank tăng 10% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 294 tỷ đồng.

Lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 20% so cùng kỳ, chỉ đạt hơn 265 tỷ đồng; lãi thuần từ các hoạt động khác tăng 6% so cùng kỳ, đạt hơn 124 tỷ đồng.

Riêng mảng chứng khoán đầu tư thu về 73,57 tỷ đồng cho Eximbank, tăng 52% so cùng kỳ năm trước; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank tăng 7% so cùng kỳ, đạt gần 1.469 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Eximbank dành gần 503 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 88% so cùng kỳ năm trước. Kết quả, Eximbank báo lãi trước thuế 3 quý đầu năm 2021, giảm 12% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 966 tỷ đồng.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đưa ra cho cả năm nay ở mức 2.150 tỷ đồng (kế hoạch này chưa được ĐHCĐ thông qua, vì Eximbank chưa thể tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên 2020 và 2021) thì Eximbank mới thực hiện được 45% sau 3 quý đầu năm.

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng tài sản Eximbank đạt 162,526 tỷ đồng, gần bằng mức đầu năm nay. Trong đó, cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều tăng 4%.

Tổng nợ xấu của Eximbank tại ngày 30/09/2021 chỉ còn 2.299 tỷ đồng, giảm 9% so đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ mức 2,52% đầu năm xuống còn 2,18% đến cuối tháng 9/2021.

Tin liên quan
Tin khác