Doanh nghiệp
Gần 60.800 doanh nghiệp gia nhập và quay lại với nền kinh tế
Minh Hải - 29/04/2019 15:33
Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, cả nước đã có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
  Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60.800 doanh nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2019, cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167.000 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 4/2019, cả nước còn có 2.714 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 44,4% so với tháng 3/2019; 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,7%; 1.904 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,2% và 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, cả nước đã có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542.400 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%.

Nếu tính cả 872.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60.800 doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm nay là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tính từ đầu năm 2019 là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 4.793 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 11,6%.

Tin liên quan
Tin khác